Ayrılanların Barışması İçin Dua etmek

sebep önemli olmaksızın küserek ayrılığa karar vermiş bir kişiye yaptığından pişması olması ve geri adım atması maksatlı okunacak ayrılanların barışması için dua etme yöntemini yazcağım sizlere,duadan evvel Ya Cami esması 114 kere okunup öyle duaya başlanır o duada budur

//// Bismillahirrahmanirrahim.Allahümme ente Camiül mevcüdat baduha alâ ba’din ve cemiü halatüha fil ibrami vel gazab mena’tel eşyae an makasidüha bil emril kahiri ve evsalte baduha li ba’din bil rahmeti vel haz es’elüke allahümme bi müradike min men il eşyae en taktaü anni küllü katiin kataani anke ve yahcübni minke Yâ Allah Yâ Camiü es’elüke en tecmaü alâ idrakati ve zati bil selamit kudsiyyeti ve tetecella alâ rühi devamü hifzake ve vaffikni li hizmetike ve huzüri beyne yedeyke inneke entellahül Camiü li külli hayrin lâ ilâhe illâ ente ///

zaman veyahut önemli değil bu duada nezaman istenirse okunabilir,niyeti kendi belirlediğiniz bir dileği söylersiniz.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]