Sekine Duası Fazileti ve Okunuşu

öncelikle bu mübarek duanın yani sekine duasının faziletini sonrada tam okunuşunu yazalım sizlere.birçok sitede nasıl okunacağının tarifi verilmiş ama biraz kafa karıştırıcıdır herkes anlamıyor… Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekinedir. Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası, Hazret-i Ali’ye (ra) tebliğ ediliyor. Hazret-i Ali (ra), bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrail’i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.”1 Sekine ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyum ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır. TAM OKUNUŞU….. Bismillâhirrahmânirrahim ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Seyec’alullâhu bağde usriy-yusrâ. Bismillâhirrahmânirrahîm ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Ve anetil vucûhu lil hayyil kayyûm. Bismillâhirrahmânirrahîm ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Ve innallâhe biküm leraûfur-rahim. Bismillâhirrahmânirrahîm ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun İnnallâhe kêne tevvêber-rahîmê. Bismillâhirrahmânirrahîm ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun İnnallâhe kêne ğafurar-rahimê. Bismillâhirrahmânirrahîm ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Fe innâllahe kêne afüvven kadîrâ. Bismillâhirrahmânirrahîm ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun innallâhe kêne semiam-basîrâ. Bismillâhirrahmânirrahîm ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun İnnallâhe kêne alîmen hakîmê. Bismillâhirrahmânirrahîm ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun İnnallâhe kêne aleyküm ragîbê. Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun İnnê fetâhnê leke fetham-mübînê. Bismillâhirrahmânirrahîm ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Ve yen surakellâhu nasran azîzê. Bismillâhirrahmânirrahîm ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun İnnê hızballâhi hümül ğâlibûn. Bismillâhirrahmânirrahîm ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun İnnallâhe hüvel kaviyyül azîz. Bismillâhirrahmânirrahîm ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun İnnallâhe hüvel ğaniyyül hamîd. Bismillâhirrahmânirrahîm ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ Hû. Bismillâhirrahmânirrahîm ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Hasbünallâhu veniğmel vekîl Bismillâhirrahmânirrahîm ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Lê yehzünühümül fezeul ekber Bismillâhirrahmânirrahîm ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun İyyâke nağbudü ve iyyâke nestaîn Bismillâhirrahmânirrahîm ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Velhamdü lillêhi rabbil âlemîn Kesinlikle faydanılması gereken dualar arasındadır sekine duası…rızıkduası.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir