Papaz Büyüsüyle Sevdiğimi Kazanma

Her ilişkide sıkça rastlanan bir durumdur aldatma mevzuları. Nadiren bayanlarda olsada erkekler daha çok aldatır. Evlilikte evine genellikle bağlı olmayan tarafta erkeklerdir. Sonrasında ayrılıklar gelir. Eşinizin sizi aldatamaması şu zamanda çok zorlaşmıştır. Çünkü ilişkiler öyle bir hal aldı ki bu konudaki ahlak seviyesi çökmüş durumdadır. Eşinizin kendisine sahip çıkması ve sizinde eşinize evliliğinize sahip çıkmanız gerekmektedir. Eşinizin sizi aldatmaması için gözünün başka kimseyi görmemesi gerekir. Sadece size ilgi duyup sadece sizi düşünür. Siz yokken siizi özler ve görmek için çaba sarfeder.

etkilibuyuyapanhocalar

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Evinin rızkını bollaştrmak için

Sevgili üyelerimiz;

Hz.Ali tarafından;
tercihen geyik derisi ya da yasal bir hayvan derisi üzerine,safran mürekkebi ile arapça olarak yazılır.ve rızık artşı için vücutda,cüzdanda,çantada,saklanır.
evde veya işyerinde yüksek bir yere asılır.

Fazileti
Bereket,rızık,nimet ve talihsizliğin,yoksulluğun gitmesi
işlerde bozukluk karışıklığın gitmesi ve bol kazanç 

İlk satırda Allahümme la takatali (baba adı ile kişinin adı) yazılır.


[IMG]http://******************/attachments/37144d1358326660-rizkim-o-kadar-artsin-ki-allah-c-cin-rahmetinde-bogulayim-geyik-derisi.gif[/IMG]

Dua 

Allahümme la takatali (baba adı ile kişinin adı) yazılır.

ve la sabra lehü alel bela-i ve la kuvvete lehü alel fakri vel fakti Allahümme salli ala Muhammedin*
ve ala ali Muhammed vela taktur ala (Baba ismi ve kendi ismi yazılır)

Rızka vela taktur aleyhi saate ma indeke vela tahrimu fazleke vela tahsimu min cazeli kasmika vela takulhü*
hu ila halkıke vela ila nefsi cezu anha ve yazafu anil kıyami fema yeslehü ma kablehü bel tefarde*bilemmi sahike
ve tevella kifayetehü venzur ileyhi fe cemil umerihi li enneke in vekkeltehü ila halkıke lem yenfa ve in catahu ila akriba 
haramahu ve in etevhü ve in tevtü atev kalilan nakden ve in manahu kesiran ve bakıl fehüm lil bukli ehlün
Allahümme ağni

(baba adı ile kişinin adı) min fazlike vela tekilne minhü fe innehü muztarrun ileyke fakirun.

ila ma fi yedeyke ve ente ganiyyun anhu ve ente bihi kebirun alemun Vemen yettekıllahe yec’âllehu mahracen ve yerzukhu min haysu lâ yahtesib. Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbuh innallahe baliğu emrihi kad ce’alallahu likulli şey’in kadren.feinne meal usri yüsra.inne meal üsri Ve men yetevekkel yec’âllehu mahracen ve yerzukhu min haysu lâ yahtesib.

Resimi koymayı başaramadım o yüzden duanın latince okunuşunu yazdım çok özür dilerim…

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Mutlu bir yuva kurabilmek için yapılacak dua

Kısmetin açılması ve helalinden evlenip yuva kurmak isteyen arkadaşlar, cuma duasını 18 kere okusunlar.(gerçekten çok faydalı deneyip faydasını görenler olmuştur) Cuma Duası; ayrıca dargın olan eşlerin aralarının düzelmesi için de 5 kere okunursa, eşlerin arası düzelir. Aralarındaki soğukluk ve kızgınlık gider, birbirlerine karşı muhabbet hasıl olur.
CUMA DUASI (18 kez okunacak)
Lailahe illallah Cuma’nın sebebiyle, Muhammedün Resullullah gerek yüzün gölgesiyle dünya ve ahiret muradımı ver.
Melekler duasıyla, Ya vedüdüm, entel maksudum, Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, cennet kapılarını aç, benim günahımdan geç.
Benim günahım varsada senin gibi halikim var. Muhammed Aleyhisselam dostum var.
İlahi kabre vardığım gece lütfeyle, yalnız kaldığım gece bilmediğimi bildir. Kabrimi nur ile doldur. Kevser şarabına daldır, ulu cemalini göster.
Gece gündüz yalvarırım sana dünya ve ahiret muradımı ver bana.
Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammedün Resullullah.
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi şahımız var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
Sırrım sübhanım Allah, derdim dermanım Allah, gafil kuluna gam düşmüş, yetiş imdadımıza ya Muhammed.
Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, ya Allah, ya Muhammed umarız senden şefaat.
Lailahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafadır sözüm, ihlas-ı şerif ile yıkadım yüzüm. Ayetele kürsü için sen kabul eyle sözüm.
Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam dinidir. Dinimin İslam dini olduğuna, yetmiş binin nısfına, mühürledim üstüne.
Lailahe illallah üç muradım var, biri cennet, bir ırmak diyarını görmek. Aç cemalini göster diyarını.
Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvarırım sana. Her zaman sana muhtacım, cemalini göster bana.
Cennetine davet et Allahım kabrimizde rahatlık, sıratta selamet, tatlı canımız sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle.
Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle.
Lailahe illallah selalar duası için, Muhammedün Resullullah arşı ala gölgesi için hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.
Elif Allah, Nur Muhammed tez selamet.
Ya Celil, etme zelil, gönder delil. İlahi Yarabbi hacetimi rahmet deryasını ulaştır, duaya açılan elleri icabete eriştir.
Allahım senden başka kimsemiz yoktur. Lailahe illallah arşı alaya Muhammedün Resullullah şükür Mevlaya.
Yarabbi yarabbena her halim malumdur sana, cenneti alada cemalini göster bana.
Lailahe illallah günahlarımız af eyle, Muhammedün Resullullah makamımı nur eyle.
İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim.
Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradını ver gelecek Cuma’ya.
Lailahe illallah ve cellehü edası ile, Rabbim muradımızı ver melekler duası ile.
Lailahe illallah kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi, daraltma, senden başka kapı aratma, muhannete muhtaç etme.
Lailahe illallah imanla sabır, Muhammedün Resullullah azapsız kabir.
Allahım beni af eyle, her derdimi def eyle, rızkımızı bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabını muktedir eyle.
Evvelim Allah, ahirim Allah, kalbimde beytullah Lailahe illallah Muhammedün Resullullah. “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” diyerek çene kapatmak nasip eyle Yarabbi.
Allahım şeytanın şerrinden, kabirdeki yılanlardan, çıyanlardan, ölümün dehşetinden, kabirin azabından, sıratın zulmetinden muhafaza eyle Allahım.
Ölümün hayırlısını, üç ayların birisini, Yasinin yarısını okurken ölmeyi nasip eyle Yarabbi.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Evde Rızk ve Huzuru Bulmak İçin Okunacak Dua

Evdeki rızk ve bereketi çoğaltmak için veya huzuru olmayan karı ve koca için bu dualar okunmalıdır. Allah-ü Teala yapacağınız duaları şimdiden kabul buyursun.

Ebu’d-Derdâ’dan Radiyallahu Anh rivayet edildiğine göre, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

1- “Kim sabah ve akşam yedi kez şu sözleri söylerse, dünya ve ahiret işlerinden kendisine üzüntü veren şeyleri Allah giderir”

(Hasbiyellâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîmi)

“Allah bana kâfidir; O’ndan başka ilâh yoktur O’na tevekkül ettim; O, büyük Arş’ın Rabbidir”

2- Ebû Musa El-Eş’ârî’den Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

“Kime bir keder yahud bir üzüntü isabet ederse, şu kelimelerle duâ etsin:

Ene abdüke ibnü abdike, ibnü emetike, fî gabdatike Nâsıyetî biyedike Mâdın fiyye hukmüke Adlün fiyye gadâüke Eselüke bikülli ismin hüve leke, semmeyte bihî nefseke ev enzeltehû fî kitâbike ev allemtehû ehaden min halgıke eviste’serte bihî fî ılmil ğaybi indeke en tec’alel gur’âne nûra sadrî ve rebîa galbî ve cilâe huznî ve zehâbe hemmîy

“(Allahım!)Senin kudretin altında, ben senin kulunum, erkek kulunun ve dişi kulunun da oğluyum(kızıyım) Boynum senin kudret elindedir Hükmün bana geçerlidir Hakkımdaki hükmün adalettir Kendini adlandırdığın özüne has bütün isimlerle, yahut Kitab’ında indirdiklerinle yahud yaratıklarından birine öğrettiğin isimlerle yahut katında seçtiğin gayb ilmindeki isimlerle senden istiyorum ki, Kur’an’ı göğsümün nuru, kalbimin neş’esi, kederimin izalesi, üzüntümün gidişi yapasın”

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Bol Rızık İçin Okunacak Dua Ve Ayetler

yine bol rızık için okunacak engüzel duaları yazıyorum

1- Allahumme’magfir lî zenbî ve vessig lî dâ-î ve barîk lî fî rizkî

2- Allahumme innî es’eluke ginâye ve ginâ mevlâye

3- Allahumme’c’al evsaa rizki aleyye inde kiberi sinnî se’nkitâi umrî

istenilen vakitlerde bunları okuyabilirsiniz..rızıkduası.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Rızkın Açılması İçin Tesirli Dua

rızıkın açılması ve bolluk berekete kavuşabilmek için okunacak önmeli bir duamızı daha sizlerle paylaşıyorum.perşembeyi cumaya bağlayan gece abdest alınarak yasin suresi okunmaya başlanır okunurken Selâmün kavlen mir rabbir rahîm ayeti 21 defa okunur ve yasin suresi bittikten sonrada

Allâhümme  innî  eselüke bi  hakki  hâzihis  sûretiş şerîfeti bi hakki Selâmün kavlen mir   rabbir rahîm. En terzuknî  rizkan halâlen tayyiben allâhümme innî  eûzü bike min şiddetil   fakri ve belâed dîne allâhümmec alenî mineş şâkirîn

duasını okur iseniz biiznillah rızkınız artar..rızıkduası.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Evde Bereket İçin Okunacak Duamız

faydalı dualara devam ediyoruz..evde bereketin çok olması için okunacak olan güzel ve faydalı duamız var sırada..nasıl yapılır yazıyorum.yedi adet buğdaya 997 kere Yâ Fettâh Yâ Rezzâk  esmalarını okuyup nefes ettikten sonra bu buğday tanaelerini evinizin uygun bir köşesinde saklayın ve inanarak sabırla bekleyiniz…rızıkduası.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Zenginlik İçin Okunacak Etkili Dua

şuan yazacağım duada zenginlik için okunacak güzel bir duadır sevgili kardeşler..çok borcu maddi sıkıntısı olanlar bu duayı okusunlar biiznillah Rabbin izniyle faydalı olur..hergün 7 defa yada 3 defa okunmalıdır….

Et-Tevvabü  El-Gafiru El-Hasibü El-Vekilü El-Kafi Er-Rezzak Es-Selamü El-Müminü Es-Seriyu

şimdiden duanız kabul olur inşallah…rızıkduası.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Maddi Sıkıntılar İçin Okunacak Duamız.

herkesin ortak sorunu olan maddi sıkıntılar için okunacak duamızı yazalım..biiznillah buyı okumaya devam eden maddi sıkıntılarından kurtulur

Allahumme Malik-el Mulki, Tu’til mulke menteşâu ve tenziul mulke mimmenteşâu ve tuizzu menteşâu ve tuzillu menteşâu, biyedikel hayr. İnneke alâ kulli şey’in Kadîr. Rahmân ed-dünya vel ahireti, tudiha menteşâu ve temneuhâ menteşâu, irhamni rahmeten tugnini bihâ an rahmeti mensivâke

okunma günü yada sayısı yok selametle…rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]