Papaz Büyüsü Duası Okunuşu

Papaz büyüsü geçmişten bu güne kadar gelen etkin işlemler arasında yer almaktadır. Bu işlemin namı oldukça ünlüdür ve bir çok insan az çokta olsa bu konularda bilgi sahibi olmaktadır. Bilindiği üzere büyüler istenilen bir amacı gerçekleştirmek için hazırlanan etkin tılsımlar ve süryani dilinde yapılan okumalar sayesinde hazırlanmaktadır. Büyü yapımı her insan tarafından gerçekleştirilmesi sanıldığı gibi kolay olmayan bir uygulamadır. Özenli ve itinalı şekilde hazırlanan bu çalışmalar yüksek oranlarda istenen sonucu vermektedirler.
Kimi insan kendine bağlamak aşık etmek gibi konularda papaz büyüsü yaptırırken kimisi de soğutmak ayırmak ya da başka bir konu için bu yönde istek ve dilekleri olabilir. Önemli olan kişinin bu konuda ilmi bilgisinin yerinde olması ve gerçek anlamda bu işi yapabilme yeteneğidir. Bunların dışında okuma ile yapılan bir çok dua ve rahmani çalışmalar da vardır. Elbette insan sıkıntı olduğu konuyu açıklığa getirmek feraha ermek ister. Çoğu zaman bunu kendisi yapamasada medyum ve hocalar sayesinde bu yönde bir destek alabilir. Dilerseniz;
El-Müheymin ismi şerifini şu zikrine mulazemet ve müdavemet gösteren kimseye yani arasını kesmeden devam eden kişiye Cenab-ı Vacibü’l- Vücud Hazretleri kaffe-i nasın, bütün insanların kalbini müsahhar kılar., (kaffe-i nasın kalpleri o kimseye tesir edilmiş, bağlanmış söz dinler olur) o kişi muradına vasıl olur.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Papaz Büyüsüyle Sevenleri Kavuşturma

Sevdiğiniz ve kavuşmak istediğiniz birine karşı hazırlanan çok etkili tılsım işlemleridir. Büyüler dışında dualar ile yapılan uygulamalarıda bulunur. Kavuşturmak birleştirmek hedef alınır. Güçlü tılsım ve vefkleri birleşmesi sonucunda istenilen amaca hizmet edilir ve sonuca ulaşılır. Size bağlanmasını istediğiniz bir kimse için kişiye özel olarak yapılan işlemlerdir. Özellikle eşlerin arasındaki mesafeyi yakınlaştırmak, aralarında çıkan olumsuzlukların giderilmesi ve birbirlerine bağlanmaları yönünde tercih edilmektedir. İşlem istediğiniz yönde sonuç aldığı zaman etkisi ömür boyu sürmektedir. Birde duaları vardır. Dilerseniz aşağıdaki duayı okuma yapabilirsiniz. Duası:Allâhümme innî es’elüke bienne leke’l-hamdü. Lâ ilâhe illâ ente’l-mennânü bedîu’s-semâvâti ve’l-ard. Yâ zü’l-celâli ve’l-ikrâm. Yâ Hayy, yâ Kayyûm.

askbuyusumedyumu

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Papaz Büyüsüyle Ayırma Soğutma

Ayırma ve soğutma işlemleri bir kimsenin sizin peşinizi bırakması soğuyup uzak durması hedef alınır. Dilek sahibi konuyla ilgili sorununu medyum hocaya anlatarak gerekli bilgilendirmeyi alacaktır. Konu başlığından da anlaşıldığı üzere soğuma ve soğutmak için yapılan çalışmalardır. İki kişinin birbirinden uzak durması için çok sık tercih edilen bir işlem çeşididir. Bunun dışında okuma yapılarak dualar ile hazırlanan tertipleride vardır. Aşağıdaki duayı … vaktinde … kez okuyarak niyetinizin gerçek olması için dua edebilirsiniz. Arapça okunuşu şu şekildedir:BismillahirrahmanirrahimAllahümme ya latif (yedi kere) ya Allah edrikni bi lutfikel hafiyyi ene muhtacün zelilün ve entel kaviyyül ganiyyün allahümme ya sebiül hisab ya şedidül ikab ya gafur ve ya rahim ve ya halikü külli şey in ya fatıris semevati vel ardi falikel habbi ven neva falikel isbahu ya veliyyül hasenat ya dafiüs seyyiat ya gafirel hatiyyat ya satirel averat ya maniel beliyyat ya nukilel aserat ya muhyil emvat ya münevvirel ardi ves semevat (hacetini söyle) akdi haceti fiy hazihis saate ya ilahel evveline vel ahirin ya bediüs semevati vel ardine ya zel celali vel ikram ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ecmain bi rahmetike ya samiüd dua ya erhamer rahimin bi hürmeti muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ya Allah ya Allah ya Allah.

72saattebaglamabuyusu

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Papaz Büyüsüyle Eşimle Aramızı Düzeltme

İstenilen kişiyi size aşık ederek bağlamak için yapılır. Özel tılsımlar ile kişiye göre hazırlanır. Bu uygulamanın tutma oranları oldukça yüksektir. Ayrıca aşağıda yer verdiğimiz ayet-i kerime aşk ve sevgi konusunda müzdarip kimselerin … defa okuma yaparak niyetlerini gerçekleştirebilirler. Arapça okunuşu aşağıda yer almaktadır:Yâ vedûdü yâ vedûdü yâ vedûdü yâ zel arşil mecîdi yâ mübdiü yâ müıydü yâ fe’âlün limâ yürîdü es’elüke bi nûri vechikellezî lâ mele erkâne arşike ve es’elüke bi kudratikelletî kadderte bihâ alâ halkıke ve bi rahmetikelletî vesiat külle şey’in lâ ilâhe illâ ente eğısnî yâ mugıysü eğisnî yâ mügıysü eğisnî yâ mugıys*

etkilibuyuyapanmedyumlar

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Papaz Büyüsü Etkileri

Papaz büyüsü kişinin isteklerine göre kısa zamanda gerçekleşen ve en etkili yöntemlerden birisidir. Bu bakımdan değerlendirildiği zaman kara büyü grubu içerisinde yer alır ve bunu biraz açacak olursak kişinin hem ruhsal hem de bedensel düşünce yapısını bozarak büyü yaptırılan kişi büyük bir etki altına alır. Papaz büyüsünün diğer büyüler gibi orta çağda ortaya çıkmış olan inanış kültürlerinden birisidir. Bu bakımdan Hristiyanlık dini ile hiçbir alakası yoktur dolayısıyla Hristiyan din adamları bu büyü ile bir alakası yoktur. Yani Hristiyanlık dininin önderleri bu büyüyü yapmazlar. papaz büyüsü papaz büyüsü Papaz Büyüsü papaz b y s minToplumda ki insanlar büyücüye göre değil yapılan büyüye göre adlandırma yaparlar. Yani kullanacağı materyal ve büyü sırasında kullanılan şeyler büyünün adlandırmasında rol oynarlar. Örneğin yarasa kanından yapılan büyü, domuz yağı kullanılarak yapılan domuz yağı büyüsü ve yerine göre kullanılacak olan saça göre yapılan saç büyüsü. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi kullanılan materyal doğrultusunda büyüye isim verilebilir. Eğer büyü yapılırken bazı ifadeleri duyamayabilirsiniz bu ifadeler büyüyü yapacak olan kişinin kimliğin ifade edebilir. Yapılna bu büyüler açıdan değerlendirildiğinde İbranice ve Süryanice ’de kullanılan harfler nedeniyle bu ismi almıştır. Yani Hristiyan dini liderleri olan Papazlar tarafından bu büyü yapılmamakla birlikte bu tür büyülere din adamları karşı dururlar.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]