Cinlere karşı okunacak dualar

yine korunmak maksadıyla cinlere karşı okunacak dualardan güzel bir dua daha yazmak istiyorum sizlere.istenilen vakitte ve adette aşağıdaki duayı bu amel için okuyabilirsiniz.

Euzü bikelimatillahittammeti min şerri ma halaga ve zerae ve berae min şerri ma yenzilu minessemai ve min şerri ma ya’ rucu fiyha ve min şerri fitnetilleyli venneh- hari ve min şerri külli taarıgın illa tarigan yetruku bi hayrin ya rahman

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Ayetel kürsi koruması

kendini koruma altına alabilmek için Ayetel kürsi ile yapılan korunma dairesinin terkibatı şöyledir açıklıyorum.rizikduasi.com

önce ayetel kürsiyi oku sağa üfle
sonra ayetel kürsiyi oku sola üfle
daha sonra ayetel kürsiyi Oku ve öne doğru üfle
sonrasında ayetel kürsiyi Yine oku arkaya doğru üfle
-ondan sonra ayetel kürsiyi Oku sonra yukarı üfle
vede ayetel kürsiyi Oku ve aşağı üfle
şimdide ayetel kürsiyi Oku ve sağ taraftan üflemeye başlayarak daire çiz
en sonundada ayetel kürsiyi oku ve üfleme nefesi içine çek ve böylelikle koruma dairesini tamamla

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Kötülüklerden Korunma Duası

sabahları okunacak olan her türlü kötülüklerden korunmak için kazadan beladan emin olmak için okunacak güzel tesirli dua şöyledir…

Bismillâhi alâ nefsî ve dînî ve mâlî ve veledî allâhümme raddınî bimâ kadaytü ve bâriklî fîmâ kaddarte hattâ lâ ühıbbe te’hîra mâ acceltü ve lâ ta’cîle mâ aharte

 

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Yıldız yükseltmenin formülüdür.

yıldızı düşük olanalara okuyacakları yıldızı yükseltmek için duasının formülüde budur.rizikduasi.com…niyet sonrası 71 defa ayetel kürsi,71 defa nas suresi vede 71 defa felak suresi okunup kişi kendi üzerine nefs eder..niyet etme (rabbim anneismi dan olma kendiismin nın yani benim yıldızımı yükselt yıldızımı parlat yıldızımı dişiye çevir yıldızı nasibi kısmeti bahtı şansı açık olan kullardan eyle beni) şeklindedir……

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Nazara karşı okunacak dualar ayetler

korunmak için nazara karşı okunacak dualar (ayetler) bunlardır.rizikduasi.com

Kul hüvelleziyne amenüu hüden ve şifaa (Fussilet Suresi, 44)

Ve in yekadüllezine keferu le yüzliguuneke bi ebsarihim lemma semiuzikre ve yeguulune innehu le mecnun ve ma hüve illa zikrun lilalemiyn. (Kalem Suresi, 51)

Ferc’ıl basara hel tera min fütuur. (Mülk Suresi, 3)

Ve yeşfi sudure kavmin mü’miniyn (Tevbe Suresi, 14)

Ve nünezzilü minel kurani ma hüve şifaün ve rahmetül lilmüminin (İsra Suresi, 82)

Fihi şifa ün linnaas (Nahl Suresi, 69)

Ve iza meriztü fe hüve yeşfin (Şuara Suresi, 80)

Ve şifaün lima fissuduri ve hüden ve rahmetün lilmüminiyn. (Yunus Suresi, 57)

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Yıldız düşüklüğü için duası

yıldız yükseltmek için okunan yıldız düşüklüğü için duasıdır.sık sık nazar değenlerde okuyup faydalanabilirler.rizikduasi.com….önden 4 rekat şükür namazı eda edilir sonrasında besmle çekilerek 71 ayetel kürsü 71 nas suresi 41 felak suresi okunup nefes edilir ve hemde başta hemde sonda olmak üzere niyetler söylenir

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Tesirli Nazar Duası

KOLAY VEDE TESİRLİ BİR NAZAR DUASINI YAZIYORUM.SIK SIK NAZAR DEĞENLER BU DUADAN FAYDALANABİLİRLER.rizikduasi.com

Bismillâhi azîmüş şe’ni bismillâhicelîlül burhâni mâşâallâhü kâne habese hâbisün ve hacerun yâbisun ve şihâbün kâbisun allâhümme ürdüd aynel âini aleyhi ve alâ ehabbün nâsi ileyhi ve fî kebidihi ve kilyetihi azman rakîkan ve lahmen dekîkan fîmâ yelîk Ferciıl basara hel terâ fütûr. Sümmerciıl basara kerreteyni yenkalib ileykel basaru hâsian ve hüve hasîr.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Nazar için ayet.

nazara karşı korunmak için okun ayet

Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn

ezberleyip vird edinerek okursanız nazardan korur biiznillah.www.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]