İhlasla Ayrıldığın Sevgiliyi Geri Getirme Duası

cep yöntemlerinden birisi olan İhlas suresi havasını sizlere sunacağım şuanki yazımızda.ayrıldığın sevgiliyi geri getirme duası olarak konumuzu sizlere sunuyorum.terkedip giden sevgisi bitmiş birisini yeniden kazanmak vede dönmesini sağlamak için cuma gecesi (perşembe gece yarısından sonrası) niyet edilerek İhlas suresi okunmaya başlanır 1001 rakamı tamamlana dek okuma devam ettirilir ancan her yüz defada durulup şu dua okunur..

{{{{{ Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahü ehad. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Rukyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Müzhib ve bi hakki Kul hüvallahü ehad. Ve bi hakkil Hayyül Kayyümül Melikü Ebced elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Littahtıl. Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramin ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bitarfetil ayn. Vedhılna fi rahme tike ve ente erhamür rahimin. Ve bi hakki Allahüs samed. Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Cebrail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Mürreh ve bi hakki Allahüs samedü ve bi hakkil meliki Ya Hevzah elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Mehtahtıl Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramin ve la eklün ve La teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Fallahü hayrun hafızan ve hüve erhamer rahimin. Ve bi hakki Lemyelid. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Semsemail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Ahmer ve bi hakki Lem yelid ve bi hakkil meliki Ya Taykel elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Kahtaytil. Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. El yevme yağfirullahü leküm ve hüve erhamür rahimin. Ve bi hakki Ve lem yüled. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Mikail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Bürkan ve bi hakki Ve lem yüled. Ve bi hakkil meliki Ya Mensa’ elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Fehtaytil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. İnni messeniyed durru ve ente erhamür rahimin. Ve bi hakki Ve lem yekün lehü. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Sarfeyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Şemhureş ve bi hakki Ve lem yekün lehü ve bi hakkil meliki Ya Feskar elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Nehhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Rabbena amenna Fağfirlena verhamna ve ente hayrur rahimin. Ve bi hakki Küfüven ehad. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Anyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Ebyad ve bi hakki Küfüven ehad. Ve bi hakki Ya Şetsah elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Cehhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Ve kul rabbiğfir verham ve ente hayrur rahimin. Ve bi hakki edünayi esbaütün ali şeddayi Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Kesfeyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Meymun. Ve bi hakki edünayi esbaütün ali şeddayi ve bi hakkil meliki Ya Zedzağ elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Lahhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Üridü minke ve bihakki Ya Limukfencil ente ve cemia a’vanike ve itbaıke ve eşyaıke ve haylüke ve ricalike ve ehli memleketike billahil aliyyül azim. Ya Ferdün Ya Cebbarün Ya Şekürun Ya Sabitün Ya Zahirun Ya Habirun  }}}}}

her yüzdefada bu dua okunacak şekilde yani 10 defa okumuş olacaksınız.amele başlarken uygun bir niyet edilip öyle başlanır..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Örnek Celbi Muhabbet Duaları

Bir insanı kendimize nasıl bağlarız ve nasıl aşık ederiz? şimdi bu sorulara cevaben celbi muhabbet duaları ndan biri olan bu örnek uygulama yöntemini yazacağım sizlere.sevdiğini celbetmek muhabbetle kendine bağlamak isteyenler  ج ح م خ  harflerini sağ elinizin başparmak tırnağına yazın avucunu kapatarak yetmiş (70) defa kevser suresini oku ve talibinin yanına yaklaşarak avucunu aç ve sana bağlanması için dileğini söyle.böylelikle sevdiğin talibi olduğun kimseyi kendine bağlar ve ram edersin..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Sevgi Duası Nasıl Okunmalı

kendinize ısındırmak ve sevdirmek istediğiniz bir kimse için yapılacak olan dua formülünü açıklayacağım.konumuz sevgi duası dır.talip olduğunuz şahısa muhabbetle kendinizi sevdirmek istiyorsanız yöntemi budur.amele uygun bir saatte başlanıp yine amele uygun niyet ederek başlanır saf temiz bir bardak su alınır bu suya ebced değeri kadar besmele okunup üfürülür.(yani 786 defa).

okunmuş olan bu su sevgisi istenen kişiye içirilirse sana karşı sevgisi çokca artar gözü başkasını görmez ram olur biiznillah.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Aşk ve Muhabbet Duası Okumak

hayırlısı ile sevdiği insana kavuşmak isteyenler için yine faydalı bir yöntem olan aşk ve muhabbet duası okumasından bahsedeceğim.bu okuma yönteminden sevdiğinden soğukluk görenler yada ayrılıpta tekrardan kavuşmak isteyenler istifade edebilirler.herhangi bir günün muhabbete uygun saati olan utrait saatine denk getirerek yenecek tatlı bir gıda üzere 500 (beşyüz) kez şu dua okunur….bismillahirrahmanirrahim ya rahmane külli şey’in ve rahimehu……okunan bu tatlı yiyecek  kişiye yedirilecek olursa tekradan muhabbetle bağlanması sağlanacaktır..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Aile Huzuru İçin Dua Etmek

şiddetli geçimsizliğin baş gösterdiği ve aralarında soğukluk meydana gelen bir ev ortamında aile huzuru için okunan dua nedir nasıl okunur şimdi açıklayacağım.ailesinde bu huzursuzluğun düzelmesini isteyen kişi faydasını görüp emin olana dek hergün 161 Ya Mani esmasını zikredip 18 kerede Kureyş suresini okusun.Biiznillah netice hayırlı olacaktır.aile içerisinde sürekli huzursuzluk geçimsizlik olanlar bu okuma yönteminden istifade edebilirler…rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Aşık Edip Geri Getirme Duası (Büyüsü olmayan)

sevileni tekrardan döndürmek yeniden aşkını muhabbetini sevgisini kazanmak kör kütük aşık etmek için yapılan aşık edip geri getirme duası (büyü değil) yöntemini açıklayacağım.bu okumayı yapmak isteyenlere tavsiyemiz ogünü riyazatlı olarak oruçlu geçirirlerse okumanın tesiri artacaktır.yatsı namazı sonra kıbleye karşı oturulup 1000 Nas suresi okunmaya başlanır ancak her yüz kerede bir (Ecîbû tevekkelû eyyühel vesvâsil hannâsi bi kalbihi fülân ibni fülânete bil mehabeti vel meveddeti ve attıfû kalbihi alâ bi hakki hâzihis sûreti erîfeh) duası okunarak tamamlanır ve netice Allah c.c. den beklenir..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Sevdiğini Geri Kazanmak İçin Yapılan Dua

kaybedilen (ayrıldığınız) kişiyi özlüyor ve tekrardan kavuşmak istiyorsanız şu yazacağım sevdiğini geri kazanmak için dua sını hergece bir defa olacak şekilde bir hafta boyunca okuyacaksınız..okuma neticesinde ayrıldığınız sevgili tekrardan size dönecektir Allah c.c. izin verirse.okumaya başlar iken karşı insanın anne ismiyle niyet etmeyi unutmayınız..

okunacak duası…….Bismillahirrahmanirrahim Allahüla la ilahe illa hu.Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Rukyail ve Ya Müzhib ve bi hakki Littahtil ve bi hakki İkra’ bismi rabbikellezi halak.Halakal insane min alak.Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Cebrail ve Ya Mürreh ve bi hakki Mehtahtil ve bi hakki İkra’ ve rabbükel ekram.Ellezi allemel kalem.Allemel insane malem ya’lem.Kella innel insane liyatğa. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen Ecib Ya Semsamail ve Ya Ahmer ve bi hakki Kahtahtil ve bi hakkı enraahüstağna. İnne ila rabbikerrüca.Allahümme Ya Ahiyyen Ya şerahiyyen ecib Ya Mikail ve Ya Bürkan ve bi hakkı Fehtaytıl ve bi hakkı eraeytellezi yenha. Abden iza salla. Allahümme YaAhiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Sarfeyail ve Ya Şemhureş ve bi hakkı Nehhattil ve bi hakkı eraeyte inkane alel hüda.Ev emara bittakva.Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Anyail ve Ya Ebyad ve bi hakkı Cehlattil ve bi hakkı eraeyte in kezzebe vetevella. Elem ya’lem biennallahe yera. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Kesfeyail ve Ya Meymun ve bi hakkı Lahhattil ve bi hakkı kella lein lem yentehi linesfean binnasiyeti nasiyetin kazibetin hatıetin felyedu nadiyeh. Seneduz zebaniyeh. Kella la tütı’hü vescüd vakterib. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen edunayi esbaütin ali şeddayi.Allahüm me yessir muradi ve hassıl maksudi ve haceti bi hakkı ikra’birahmetike Ya erhamer rahimin.EcibYa Limukfencil Eşaret ve sallallahü teala ala seyyidina Muhammed’in ve alihi ve sahbihi ecmeine ve selamün alel mürseline velhamdülillahi rabbil alemin.Allahümme salli ala seyyidina Muhammed in ve ala ali seyyidina muhammedin salaten tüncina biha min cemiıl ehvali vel afati ve takdi lena biha cemiıl hacati ve tütahhirü na biha min cemiıs seyyiati ve terfeuna biha ındeke a’ledderacati ve tübelliğuna biha aksal ğayati min cemiul hayrati fil hayati ve ba’del memat inneke ala külli şeyin kadir. Ya Rabbi Ya Allah Ya Mücibüd davati Ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim.Ve tüb Aleyna inneke entet tevvabür rahim

eğer ilk okumadan netice alamazsanız enaz 15 gün bekleyip tekrar okuma yapabilirsiniz.kolaylıklar dilerim.www.rizikduasi.com

 

 

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Aşk ve Sevgi Duası Nasıl Okunur

muhhabbeti istenen birisi için okunacak olan aşk ve sevgi duası hakkında bilgileri vede okunuşunu yazacağım busefer,yine bu amel için yapacağımız işler şudur,bir hafta boyunca hergece  486 ya tamamlayacak şekilde şu duayı okuruz….Ve ma kaderullahe hakka kadrihı vel erdu cemıan kabdatühu yevmel kıyameti ves semavatü matviyyatüm bi yemınih sübhünehu ve teala amma yüşrikun..duayı okumadan evvel anne adı ile birlikte niyet etmek icab eder şu kişidien doğma falan diye..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Tatlı Üzerine Okunan Dualardan Birisi

sevginin muhabbettin aşkın daim ve kuvvetli olması için tatlı üzerine okunan dualar dan birisini şimdi burada yazacağım sizlere bu amel için tatlı bir gıda üzerine 18 defa Alak Suresini son secde ayetini okumadan okuyup,, o tatlı şeyin üzerine nefes ettikten sonra 19.u okuyuşta secde ayeti ile birlikte ve hemen secdeye varıp rica ve dileğini söylersin. Okunmuş olan tatlı yiyeceği talibin olan kişiye yedirirsen büyük bir muhabbet ateşiyle sana bağlanır gözü başkasını görmez biiznillah..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Çevirgel Döngel Duası Hakkında Önemli

bu duayı daha önce bir yazıda aşk ve muhabbet duaları bölümünde sizlere sunmuştum ancak çok soru olduğu için döngel çevirgel duası hakkında bazı önemli bilgileri sizlere yazmak istedim,öncelikle şunu biliniz bu duanın herhangi bir islami kaynağı yoktur,hatta çevirgel duası günahmıdır diye sorular var.bazı kardeşlerimiz okuyup faydasını görmüşler doğrudur ancak bu durum duanın yüzde yüz doğruluğunu vede etkili olduğuna işaret değildir,en etkili dua Allah c.c. tarafından kabul buyurulan duadır,bunun içinde iki esas vardır hayırlı ameller için dua etmek kabul olacağına inanarak dua etmek ve okuduğumuz duaların islami kaynağının olmasıdır.İslami kaynak derkende yanlış anlaşılmasın insanın içinden gelerek yaptığı duada makbul olabilir.Kaç gün okunması gerektiği konusundada sorular var,isterseniz günde bir kez okuyun isterseniz cuma günleri olmak üzere haftada bir hiç değişen birşey yok.

duayı okuyun yada okumayın demiyorum sadece bazı önemli sorulara açıklık getirmek istedim.Bu duada içeriği itibariyle peyganberlerin kitapların ve büyük zatların hürmetine yalvarış vardır duanınkabülüne vesile olabilir.ancak kesin yargılardan ve inanışlardan uzak durmak gerek.okumak isteyenler duayı aşk muhabbet bölümünde bulabilirler.rizikduasi.com

 

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]