Küslerin Barışması İçin Dua etmek

çok sevdiğiniz birisi size küsmüşse yine endişe etmenize gerek yok dua ederek barışabilirsiniz biiznillah,nasıl olacağınıda yazayım hemen,falan kişiden doğma filanca kişinin bana karşı küslüğü bitsin diye veya benzeri bir niyetle şu duayı okuyun

<<< Bismillahirrahmanirrahim yevme te tis semaü biduhanin ya şen nase haza azabün elim. La havle ve la kuvvete illa billahil aleyyil azim. Ve zellelnaha lehüm feminha rakübühüm ve minha ye külun >>>

duanın okunma sayısı 70 dir.yani dediğim şekilde niyet edip 70 defa okursanız biiznillah aradaki küslük bitecektir.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Sıcaklık Duası etmek nasıl

sevginiz soğumaya yüz tutmuşsa dert etmeyin bu kilidinde bir anahtarı vardır elbet,eşinden sevdiğinden soğukluk hissedenler sıcaklık duası yapmayı yazacağım.

evvela temiz bir bardak su alacaksınız ve niyet edeceksiniz,bu suya 786 (ebced değeridir)besmele okuyacaksınız.besmeleyi herkez bilir.okunan bu suyu sıcak davranması istenilen kişiye içireceksiniz.

eğer olurda ilk yaptığınızda netice alamazsanız şayet tekrardan yapabilirsiniz sakıncası olmaz biiznillah.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Sevdiğinin Yanına Gelmesi İçin Dua edilmesi

önceki verdiklerime nazar bu sefer biraz daha kısa bir dua yazacağım,okunacak ameli ise sevdiğinin yanına gelmesi için dua dır yada diğer bir deyişle sevdiğini ayağına getirme duası dır diyebiliriz.

<<< Yahibbunehüm kehubbillezine amenu eşeddi hubbullahü ve cealeşşemse zıyaen velkamere nurenama bu niyetle Vallahi alimi bizatissudur >>>

bu duanın okunmasında kesin sayı ve gün sayısı yoktur.fayda görene kadar gergün 3 te olur 7 de olur okuyabilirsiniz.ama 7 kere okumanız daha iyi olur.her duada söylediğimiz gini niyet etmeyi unutmuyorsunuz ve mümkünse okumaları gece yarısından sonra yapın.mümkün değilse farketmez.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Aşkına Kavuşmak İçin Dua etme

gerek hayat şartları yüzünden gerekse ailevi yada maddi sebeplerden her ne olursa olsun bir araya gelip kavuşmanın zor vede imkansız gibi göründüğü hallerde bu yazacağım dua ile muradınıza ereceksiniz biiznillah.sizlere ilaç niteliğinde olan aşkına kavuşmak için dua etmek nasıldır anlatıyorum,öncelikle okumanız gereken dua ile başlıyorum

<<<

Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn. Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ alimet eydâna enâmen fehüm lehâ mâlikûn.Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rakûbühüm ve minhâ ye’külûn. Ve lehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efelâ yeşkürûn.Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehüm yünsarûn. Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm cündün muhdarûn. Felâ yahzünke kavlühüm innâ na’lemü mâ yüsirrûn. Evelem yerav insânü ennâ halaknâhü min nutfetin fe izâ hüve hasîmün mübîn.Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn.Yâ kâdiru ya azîzü yâ mü’minu yâ müheyminu yâ zâhiru yâ kebîru ecib yâ Kesfeyâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ meymûn sâmian mutîan bi hakki ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîne âmîn. Ve bi hakkil azîzil kebîril müteâli ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu zedzağ ve bi hakki lahhattîl limukfencil fevekaal hakku ve batale mâ kânû ya’melûn. Ve aksemtü aleyküm yâ yezağ yâ hakhâîl ”sehhirlî kulûbe cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ” bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin

Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin >>>

nasıl ne zaman okunur? : size kolaylık olması açısından ismlerin okunacağı yeri renkli yazdım orada falandan doğma filan kişi denilmesi lazım.okuma için pazar veyahut cuma sabahı uygun size hangisi uygun olursa.sabah namazını eda ettiktan sonra secdeden kalkmıyoruz.salavat getirip Yasin suresi okunur.ve bitimdende vermiş olduğum dua ile tamamlanır.dua başında amele uygun bir niyet yapın.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Sevdiğini Geri Getirme Duası Etmek

sizi aşk acısı ile başbaşa bırakan yüzüstü perişan olarak bırak giden eski sevdiğini geri getirme duası yapmak nasıldır şimdi açıklamasını yazıyorum,okumayı yapmanız gereken gün ve saat cuma gecesidir yani perşembe gece 12 den sonra herhangi bir saatte ve mümkünse abdest alarak  başlarsınız,falanca oğlu/kızı pişmanlıkla tekrar bana dönsün gibi bir niyetle başlarsınız ve

<<< Ya vahidül baki evvelü külli şeyin ve ahiruhu >>>

buradaki duayı 1000 defa okuyp bitirirsiniz.okuma esnasında yanlız olun dikkatinizi dağıtacak şeylerden uzak durun,ve en önemlisi inanarak okursanız Rabbin izniyle sevdiğiniz pişmanlıkla döner.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Muhabbet Duaları Denenmiş

mücerep yani denenmiş muhabbet duaları ndan tesirli bir okuma yöntemi yazacağım şimdi sizlere,muhabbet duası isteyen bir çok kardeşimize faydası olacaktır.

<<< senestedricühüm min haysü la yalemün >>>

yazdığım bu muhabbet duasının okunma sayısı 1667 (bin altı yüz altmış yedi ).bu sayı üzerine talip olduğumuz matlubun adının ebcedi kadar eklenecek.örnek veriyorum x kişi yani siz ismi tarık olan birisi için muhabbet duasını okuyorsunuz.varsayalım Tarık simi ebcedi 90 olsun bu halde şöyle olur. 1667+90= 1757 çıkar ve siz 1757 defa yukarıdaki duayı matlubunuza okursanız onun sevgisini kendinize celp etmiş olursunuz.verdiğim isim ve ebced sayısı sadece örnektir ancak okunacak muhabbet duası budur.anlaşıldığını zannediyorum.ebced bilmeyenler kolaylıkla bulurlar.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Eşler Arası Soğukluk İçin Dua Nasıldır

Rabbimizin güzel isimlerinden olan Ya Rahman esmasının duasıdır,farklı faziletleri olmakla beraber eşler arası soğukluk için dua olarakta okunmaktadır.biiznillah faydasını görceğiniz bu okuma şöyledir.yazdığım dua tatlı bir yiyeceğe okunup eşe yedirilirse veyahut suya okunup eşe içilirse biiznillah aradaki soğukluk düzelecektir.

<<< Lillâhi rahmetüke vesait küllü şey’in, lâ ilâhe illâ ente yâ erhamürrâhimin kaddertel eşyâe ve ahkemteha bi hikmetike ve rahimtel ibade bi rahmetil umumi ve rahmetil hususi süphaneke entellâhü el rahmanirrahimi ihatetün sırri imdadiyyetü mülkike ihataten ebediyyeten anadiyyeten es’elüke ve etevesselü ileyke bi esmaikel Hüsna en tüse-hhidni hakaikel eşyâe ve en tüveffikni li hıfzıha ve entel Hannân el Mennân el Rahman aleynâ fil ezeli vel ebedi bilkesfi an sırril nefsi vel cismi ve hakikâtüha Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Maliki yevmiddini sahhirli hadimü hazel ismil şerifi ve müddeni bi rakikatin min rekaiküke li ahzi biha beyne ebnae cinsi Yâ Allah, Yâ Rahman >>>

eşiyle sorunları olan ve arası soğukların aradığı duayı yazmış bulunmaktadıyım.faydalı ve hayırlara dileklerimle.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Kadeh Duası Nasıldır

bilinen duanın doğrusunu yazacağım.kadeh duasını başka dua ile karıştırıp ortaya sunuyorlar.özellikle kenzül arş ve bu duayı bir tutuyorlar halbuki farklı dualardır.kenzül arş duasınıda yazmıştık hatırlarsanız şimdide kadeh duasının tam okunuşunu kalame alıyoruz.şöyledir.

<<< Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ve billahi ve bismihi müstedararül ahireti vel ula la gayete ve la müteha lehü mafissemavatil ula errahmanü alel arşisteva Allahu azimü lalai daimünna mani Kahriüla, dairrahmani atilün birrizkıhi ma’rulun bilutfihi adilün fil hükmihi alimün fi halkihi Ramürrahmani,alimül ulemai Kadirun alama yeşaü Sübhanelmelekil hamidi zil,arşilmecidi fa’alün lima yüridü rabbül erbabı müses bilbül esbabi ve razikularzak ve halikul ahlaki mukaddiriul makduri ve kahirül makhuri dilün yevmle haşri venuşuri ila hil aliheti yevmel vakieti rahimün halimün Gafurun şekürun*Velhamdü Lillahissemavati ve hüvessemiul alimü kabilüttevbi şekurun halimün El evvelü el ahırüzzahirulbatinüddai müyrazi kulvehabbu Sahubül ataya yağfiruve ya’hu anil haifine Sübhaneke ya la ilahe illa entel kalbihi melkirrahimi*Halikil arşil azimi vesrulma, budül kesiral ataya şekurün halimün Leyse kemisilhi şeyün ve hüvessemiul alimu*Ve ente ala külli şey’in şehidün Yaşudihu ente ta’lemu sirri ve ala niyeti ve ma tuhafiil Kulubi ente kulte ve ente asdakul kailine Eduni estecib leküm la taknetu min rahmetillahi Allahümmehfazni min afatil leyli venneharii Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Kabiren La ilahe illallahü rahmanen rahimen La ilahe illallahü habben*La ilahe illallahu hakkan*La ilahe illallahü Muhammedün Redu nefsi ve feari ve beşri ve dini ve dünyaya ve ahii ve malii ve zürriyyeti min şerri külli zi şerrin yüzini eünizinnefsi min cemii ma rezakani rabbi minni, minellahi,bi ihsanihi ve ehibbai ve ihyani minel mü’minine vel müminatii billahil aliyyil azimi ve Tekabber kitabin enkallehullahu azze ve celle ve nekale resule sellalahu aze vecelle evtekabbel burhanü azherehullahü azze ve celle bih Lilahe illallahü ve izzetillahi ve azzemetillahi ve sultanillahi ve siatillahi ve hükmillahi ve ahvalllahi ve ihsanillahi ve Kudretillahi ve enbiyaillahi ve melaeketillah ve kütibihillahi ve resulillahi ve euzubillahi min gazabillahi ve ikabillahi ve sehatillahi ve nekalillahi ve min kitabillahi kad sebeka ve min zevali ni’meti ve mucibatin heleketi vel fadihati fiddünya, vel ahireti ve euzubillahi ,izimi minel,ehli vel mali velveledi ve inde muayenti melekil mevti alyhisselamu ve euzubillahil, azim min şerri külli zi şerrin ve min şerri ma ehafü ve ahzerü ve min şerri fesekatil arabi vel acemi ve min şerrilcinni vel insi veşşeytani ve min şerri iblise ve cunudi hi ve min şerrisselatini ve etbaihim ve min ya yenzilu minessemai ve ma ya’rucu fiha ve min şerri ma yelicü fill’leyli vennehari vema yahluku fiha ve min şerri külli debbetin ente ahizün binasiyetiha inne rabbi ala sıratin müstekım*Allahümme inne ahteceb tü bike min şerri külli şeyin halektehu ve ahteris bike minküm ve euzubillahi aliyyil azimi minel garaki velhedmi vel fedmi velhi caretivezzeelişi vessayhati, velfetneti bessevaki ve vel cununi ve cemil envail belai fiddünya vel ahıreti ve euzu billahil azimi minhülmelaiketilmukarrebune velennebiyyu velmürselin vennebiyyu Muhammedun abdüke ve resuluke ve nebiyyüke ve eselüke hayre Klulillahu lailahe illallahü vahdehu la şerike lehu ilahen vahiden ehaden sameden ferden vitren lem yettehiz sahibeten vela veleden Allahümme inni es’elükebiesmeikellezi La ilahe illa hüver rahmanirrahim müküssemavati vel ardi ve hüve ala külli şeyin kadir Ve haşeat lehul, esvati ve vevlet lehulkulubu ya abidi*Min külli kürbetin veya sahibi fi külli şiddetin* Veya ilahi ve ilahe abani ibrahime ve ismaile ve ishaka ve yakube vel esbata ve Musave harune ya şahide külle res ya Allahümmestecib bihakismi kel azimi Ve bil hürmeti ibadikes salihine Ya erhamerrahimine Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve alahittayyibinettahirine Birahmetike ya erhamerrahimin Vel hamdülillahi rabbil, alemin.amin >>>

hacet ve dileklerin kabülü için okunabilmektedir.çevirgel duası ilede okumak faydalı denilir.hacetiniz her ise ona göre niyetinizi yapar ve uygun vakitlerde okursunuz.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Eşini Eve Geri Döndürme Getirme Duası

evinden soğumuş uzaklaşmış gidipte dönmyen bir eşi evine geri döndürme duası yazılışını kaleme alacağım açıklamaları dikkatle okuyunuz.farklı şeyler yaparsanız işe yaramayacaktır.arapça bilgisi olanlara kolay olur ancak bilmeyenler zorlanır.onlarda arapçası olan bilen birinden yardım alabilirler.duayı yazayım sonra açıklamasına geçeceğim.

{{{  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَدُ اللهِ فَوْقَ يَدَىَّ وَِللهِ اْلاَمْرُ
مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ اَللَّهُمَّ اِنَّ السَّمَاءَ سَمَاءُكَ وَاْلاَرْضُ
اَرْضُكَ وَالسَّهْلُ سَهْلُكَ وَالْبَرُّ بَرُّكَ وَالْبَحْرِ بَحْرُكَ وَالْعِبَادُ
عِبَادُكَ لاَاِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اَسْأَلُكَ اَللَّهُمَّ بِنُورِ
جَلاَلِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ اَنْ تَجْعَلَ الْبُلْدَانَ وَالْمُدُنَ
وَالْقُرَى ضَيِّقَةِ عَلَى فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنَةَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَى
زَوْجَتِهِ فُلاَنَةَ بِنْتِ فُلاَنَةَ اَللَّهُمَّ اجْعَلْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا اَضِيقِ
مِنْ حَلْقَةِ الْخَاتَمِ عَلَى اْلاَصْبَعِ وَنُفِخَ فِى الصُّورِ
فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا اَللَّهُمَّ حَيِّرْفُلاَنِ ابْنِفُلاَنَةَ حَتَّى يَرْجِعَ
اِلَى زَوْجَتِهِ فُلاَنَةَ بِنْتِ فُلاَنَةَ كَمَا حَيِّرَ الْجَمَلُ فِى
عَقْلِهِ وَالطَّيْرُ فِى وِكْرِهِ وَالْوَلَدِ عَلَى مَحَبَّةِ اُمِّهِ حَتَّـى
يَرْجِعَ اِلَـى بَيْتِهَا وَمَكَانِـهَا الَّذِى خَرَجَ وَنُفِخَ فِـى
الصُّورِفَاِذَا هُمْ مِنَ اْلاَجْدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا
يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَاوَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ
الْمُرْسَلُونَ اِنْ كَانَتْ اِلاَّصَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُـمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَلاَتَـحْوِيهِ اَرْضٌ
وَلاَتَحْوِيهِ دَارٌ وَلاَمَكَانٌ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَى زَوْجَتِهِ فُلاَنَةَ بِنْتِ فُلاَنَةَ وَاِلَى مَكَانِهَا اَللَّهُمَّ كَمَا رَدَدْتَ يُوسُفَ عَلَى
يَعْقُوبَ وَكَمَا رَدَدْتَ مُوسَى اِلَى اُمِّهِ اَللَّهُمَّ يَاجَامِعَ الشَّتَاتِ يَاجَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَرَيْبَ فِيهِ رُدْفُلاَنِ ابْنِ فُلاَنَةَ
عَلَى فُلاَنَةَ بِنْتِ فُلاَنَةَ وَاِلَى مَكَانِهَا الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ وَاجْمَعْ شَمْلَهَا بِشَمْلِهِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ*

}}}}

duada renklendirdiğim yerlere sırayla isimler yazılır.safran mürekkebi ile bu dua temzi bir kağıda yazılarak.yüksek ve rüzgar alan bir yere asılır.yazma işi için parşembe günü müşteri saati uygundur.eş eve dönene kadar olduğu yerde asılı bekletilir netice alınınca yerinden alınır.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Şirin Gözükmek İçin Dua Okunuşu

ister cümle aleme isterse istediğin bir kişiye şirin gözükmek için okunacak dua (şirinlik duası) nedir şimdi bu yazıda kaleme alıp sizlere bilgilendirme yapacağım.bir kişiye şirin görünmek içinse ona göre cümle aleme şirin görünmek içinse ona göre niyetinizi yaparsınız.okunacak olan dua şöyledir. << Bismillahirrahmanirrahim.Ya baisu entellezi teb asü sirri hayatike ilel kulübi vessudüri ve entellezi evcedte ruha nefhatike liintizamil ümüri ve entellezi sahhahte zamaire esrari ehlil keşfi birruhı ve beaste rüsülike ve enbiyaike biızhari sirril kadri ve keşeffi belaike es elüke allahümme bibestı vilayetike fi kulübi evliyaike ve bisirri nübüvvetike fi sudüri enbiyaike en tecaleni menüten ila emri baliğan ala mebleğıl bülüğı fi zikri faniyen bivezaifi hamdi ve şükri ayıben ileyke fi sirri ve cehri ahızen ılmi ve ameli ve eyyedeni bikudretike fi icaretil kemali ve enaletidderecati inneke entallahür raüfü bil ıbadi ve müıydü ecsamehüm ila daril meadi >>

daha şirin ve sevimli görünerek insanları celbetmenize vesile olacak bu duayı her gece bir defa okumanız kafidir.faydasından emin oluncaya kadarda okumaya devam edebilirsiniz.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]