Sevilme Duası nedir?

belki değişik olarak göreceğiniz bir dua yazacağım bu duanında okunma amacı sevilme duasıdır,yani istediğiniz veya sevdiğiniz insana kendinizi bu yöntemle sevdirebilirsiniz,şu duayı

//// Ya kavi, ya gani, ya Ali, ya Vefi, ya Aziz, ya Rahim, ya Rab, ya Zilarşülmecid,ya Fa`al lemma yezidi. Bihakkı ahiyen birahmetike ya erhamürrahimin ///

herhangi güzel kokulu bir çiçeğe yedi defa okuyun ve sevgisine talip olduğunuz insana verip koklamasını sağlayın.sevilmenize vesile olacaktır.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Türkçe Sevdiğinle Barışmak İçin Dua

okunacak olan dua Türkçe olduğu için başlıkktada belirttim böylelikle herkes kolaylıkla mealini anlayacak bu yazacağım sevdiğinle barışmak için dua yı..bitsin artık bu dargınlık küslük mutlu olalım sevdiğimle diyorsanız tamda sizin için bir dua demektir,okuma zamanı akşam namazı sonrasıdır duadan evvel önce 1286 kere Yâ Gaffür,200 kere Yâ Vedüd ,114 kere Yâ Câmi okursunuz sonra

///// Allah’ım ! Aramızı ıslah et; kalplerimizi birleştir ve bizi selamet yollarına ilet! Bizi zulmetten kurtar, nura kavuştur. Bizi görünen ve görünmeyen bütün fenalıklardan uzaklaştır. Allah’ım ! Kulaklarımız, gözlerimiz, kalplerimiz, eşlerimiz ve çoluk çocuğumuz hususunda bize feyiz ve bereket ver. Tövbemizi kabul et. Hakikaten Sen tövbeleri en çok kabul edensin, büyük rahmet sahibisin.Bizi sayısız nimetine kavuşturup, şükredenlerden kıl. Ve şunları bizim üzerimize tamamla ///

bu duayı  okuyarak tamamlarsınız.Rabbin izni ile tez vakitte barışma gerçekleşir.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Yanına Getirme Duası etmek

getirmekten neyi kastettiğimizi anlamışsınız zannedersem anlamayanlara konuyu biraz açayım birlikte iken bırakıp  giden terkeden zamansız ansızın yüz üstü bıran eş veyada sevgiliyi kastediyoruz,geri getirme duası şöyledir

//// Allahümme inni es’elüke bismike ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan, ya Rıdvan, ya Sultan, ya Gufran, ya Subhan, ya Müste’an, ya Za’l-menni ve’l-beyan. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar ///

kesin okuma sayısı olmayıp günde 7 defa okumanız tavsiye olunur.içinizden gelen amele uygun bir niyet esastır,bir hafta okuyun netice sağlanmazsa belirli aralıklarla tekrar okursunuz,biiznillah faydalı olur.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Dargınların Barışması İçin Dua

sıradaki faydalı konumuz dargınların barışması için dua dır.buradaki dargın kelimesini genişletebiliriz buna ayrılan eş veya sevgililerde dahil edilebilir.ayetel kürsinin bir formülüdür ve şöyledir mübarek Ayetel kürsi  1. Gün 50 defa  2. Gün 170 defa  3. Gün 220 defa  4. Gün 313 defa  5. Gün 50 defa  6. Gün 170 defa  7. Gün 313 kere okunur ise dargınlık ayrılık her ne varsa biiznillah sona erecektir.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Ayrılanların Barışması İçin Dua etmek

sebep önemli olmaksızın küserek ayrılığa karar vermiş bir kişiye yaptığından pişması olması ve geri adım atması maksatlı okunacak ayrılanların barışması için dua etme yöntemini yazcağım sizlere,duadan evvel Ya Cami esması 114 kere okunup öyle duaya başlanır o duada budur

//// Bismillahirrahmanirrahim.Allahümme ente Camiül mevcüdat baduha alâ ba’din ve cemiü halatüha fil ibrami vel gazab mena’tel eşyae an makasidüha bil emril kahiri ve evsalte baduha li ba’din bil rahmeti vel haz es’elüke allahümme bi müradike min men il eşyae en taktaü anni küllü katiin kataani anke ve yahcübni minke Yâ Allah Yâ Camiü es’elüke en tecmaü alâ idrakati ve zati bil selamit kudsiyyeti ve tetecella alâ rühi devamü hifzake ve vaffikni li hizmetike ve huzüri beyne yedeyke inneke entellahül Camiü li külli hayrin lâ ilâhe illâ ente ///

zaman veyahut önemli değil bu duada nezaman istenirse okunabilir,niyeti kendi belirlediğiniz bir dileği söylersiniz.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Aşkından Deli Divane Olması İçin Dua etmek

inanarak hulusi bir kalp ve niyetle okunduğu vakit tesiri azim olan sevilene yada eşe yapılan aşkından deli divane olması için dua nasıl yapılır yöntemi okumakta olduğunuz bu konuda sizlerin faydalanabilmesi için sunuluyor,bu ameli gerçekleştirmek isteyenler uygun bir vakitte 17 deda cin suresinin ilk dört ayeti kerimesini sonrasında yüz salavat okuyup devamında 3 Yasini şerif 3 kere Ayetel kürsi okunur.Sonra 40 kere Tebbet suresi ve son olarakta şu dua

//// Falem ennehü la ilahe illallahü ya rahman .Fettahizühü vekiylen ve KanallahüAlimen Hakime.İnnellahe Ala külli şeyin kadir.Tevekkelü ya hüddamü hazihil Esmaişşerifetebicelbi ve ihdari ///

okunduğu vakit hacet seri şekilde zuhur edecektir biiznillah.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Sevdiğinin Gözü Senden Başkasını Görmesin İçin Dua

sevdiğin için dua oku ve sevdiğinin gözü senden başkasını görmesine sadece sana ram olup muhabbetla bağlansın,peki nasıl yapacaksınız bu duayı onuda yazıyorum bu konumuzda,çok beğeneceğiniz ve yararlanacağınız konular arasında yerini alacaktır eminim cuma günü sela vakti abdestinizi alip 2 rekat namaz kilinir önünüze bir sürme alinir.kibleye yönelip 10 tövbe istiğfar 3 selavat,1 fatiha 3 ihlas 7 ayetel kürsi 7 felak 7 nas suresi okunur ve ardindan kuduriye duasi 3 defa ve 1000 adet ya vedud sürmenin üzerine okunup üflenir.o sürmeden gözünüze çekip sevdiğinizin yanina gittiğinizde sevdiğinizin gözü gönlü sadece size kilitlenir başkasına bakamaz göremez biiznillah.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Herkes Tarafından Sevilmek İçin Dua etmek

adete tüm kalpleri mıknatıs gibi çeken dua ile herkez sizi sevecek düşman bile dost olacak biiznillah,herkes tarafından sevilmek için dua okumak isteyenlere gerekli duayı bu konuda yazıyorum,her gün 1 kez

<<< Bismillâhirrahmânirrahîm. Hamdii senâî vel kibriyâî zâtı vel hulku küllühüm, abdı ve imâî vel enbiyâü ver rusülü evliyâi ve asfiyâi ve muhammediin rasûlüllahi sallâllahü aleyhi ve sellem. Nebiyyî ve rusülî innî kad zevvectül eşyâe liyedüllû ala vahdâniyyetî eşhedü ve melâiketî sevâtî ve hameletü arşı innî kad zevvectü emetî hakkal bediyh fıtratı ve menbeu kudreti âdemü aleyhisselâm, aleyhi salâtî ve tesbîhî ve tenzîhihî ve tehlîlî ve hüve âyetel kürsî bişehâdeti en la ilahe illâllahü yâ âdemii yâ havvâii üdhulâ cenneti ve kula semeratî velâ takrabâ şeceratî, esselâmü aleykümâ ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cem’ı a’zâi ve cem’ı cevârihı “sevdiğiniz kişinin ismi” alâ hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti “sizin isminiz” bil mehabbetil kaviyyeti veş şediydeti min gayri mühletin bilâ ihtiyarin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne âdeme ve havvâe ve kemâ ellefte beyne mûsâ ve safûrâ ve kemâ ellefte beyne ibrâhîme ve sârâ ve hâcer, ve kemâ ellefte beyne, yûsuf ve züleyhâ ve kemâ ellefte beyne muhammed ve âişe radıyallahü anhüm ve radû anh. Ve bihakkı cebrâîle ve mikâîle ve isrâfîle ve azrâîle salâvâtullahi aleyhim ecmaîn. Ve bihakkıl enbiyâi vel mürselîn. Ve sallâllahü alâ hayri halkıhî muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaînet tayyibînet tâhirîn. Ve selâmün alel mürselîn vel hamdü lillâhi rabbil âlemin >>>

bu duayı okuyan bütün kalpleri sevgileri mıknatıs gibi kendine çekerek herkez tarafından sevilir biiznillah.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Duayla Kendine Aşık Et

dua okuyarak talip olduğun zatı şahsı kendine aşık et,böyle bir yöntem varmı özel dua istiyorum diyen okurlar için yazacağım,böyle bir hacet olanlar yazacağım dua ile sevdiklerini kendilerine aşık etsin,nasıl yapacaksınız açıklim hemen,şeker v.s. benzeri tatlı bir yiyecek alıyorsunuz karşı kişinin anne ismide niyette geçecek şekilde niyet yapıyorzunuz ve bu tatlı gıdaya yedi (7) kere,

//// Allahu ekber kul in küntüm tuhibbunellahe fettebiuni yuhbib kümüllahe ve yağfireleküm zunubeküm vallahu gafurun rahim kad şeğafeha hübben ve inne leneraha fiy delalin mürin yuhıbbınehüm ve yuhıbbınehü ezilletin alel müminine e izzetin alel kafirin amin ////

bu yazdığım duayı okuyacaksınız sonrasında okunan bu tatlı yiyecek kendine aşık etmek istenen zata yedirilecek.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Kalp Yumuşatma Duası nasıl okunur

herhangi bir sebepten dolayı size kızgın olan kalbi tabiri yerindeyse taş kesilen durumlarda çaresi okumakta olduğunuz kalp yumuşatma duasıdır biiznillah,herhangi bir cuma günü 2 rekat hacet namazı eda edildikten sonra namaz bitiminde

<<< Ya vahidül baki evvelü külli şeyin ve ahiruhu >>>

bu duada 70 defa okunursa isteğiniz gerçekleşecektir,kalbini yumuşatmak istediğiniz kişiye tesir edirsiniz.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]