Fotoğrafa 21 Besmele Duası etmek

etkili dilek ve aşk duası okuması yöntemlerinden olan fotoğrafa 21 (yirmibir) besmele okumak nasıl yapılmalıdır açıklamaya çalışacağım sizlere,bu okumayıda yine sevdiğinden ayrı aşk acısı çeken kavuşmak barışmak isteyen herkez okuyup yararlanabilir  bize düşen sizlere okuma yöntemini anlatıp bilgilendirmektir,

tavsiye edilen okuma vakitleri gece 12 den sonradır,ve her gece aynı saatte okumaya dikkat edin

kişinin fotoğrafını alarak 100 defa salavat okuyp sonra 100 defa töğve istiğraf okursunuz ve 21 besmeleyi resime okuyup üflersiniz,en başta veya sonda dileğinizi söylersiniz

61 gün yapıyorsunuz bu okumayı,bu zaman içinde dileğiniz hayırlıysa Rabbin izniyle netice alırsınız.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Gece Duası okunuşu nasıl?

fazileti bol dualardan bir tanesini daha aktaracağım sizlere bu duayıda çok istediğinizi biliyorum gece duası okunuşu nasıldır bu yazımız vesilesiyle öğrenmiş olacaksınız,duaya geçiyorum

/// Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ seriyke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli seyin kadiyr. Elhamdülillahi ve subhanallahi ve lâ ilâhe illallâhu vallahu ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîym ///

dualarımızın kabulüne ve günahların bağışlanmasına vesile olacak bu güzel duayıda herkes okuyup faydalansın inşallah.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Mağfiret Duası etmek

mağfiretin ne olduğunu sanırım bilirsiniz,bilmeyenlere kısaca yazarak duaya geçeyim,bağışlanmak ve günahlarımızın sevaba çevirilmesini istemek maksadıyla okuduğumuz duaya mağfiret duası deniliyor,okunuşu kolay vede kısadır şöyledir

/// Estağfirullâhellezi lâ İlâhe illâhü, elhayyel kayyûme ve etûbü ileyh ///

herzaman okuyabilirsiniz.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Zalime Karşı Okunacak Dua nasıldır?

en yararlı duaları sizlere sunmaya devam etmekteyiz sitemizi devamlı takip etmenizi tavsiye ediyoruz ve sırada ise zalime karşı okunacak dua vardır,bu konuyuda sizlere açıklamaya çalışalım kolay bir dua yazacağım,şöyledir

//////////////////////

Allâhümme entel aziyzül kebiyru ve ene abdükez zeliylüd daıyfüllezî lâ havle lehû ve lâ kuvvete illâ bike. Allâhümme sehhır lî fülânen kemâ sehharte fir’avne li mûsâ ve leyyin lî kalbehû kemâ leyyentel hadîde li dâvûde fe innehû lâ yentıku illâ bi iznike, nâsıyetühû fi kabdatike ve kalbühû fî yedike celle senâü vechike yâ erhamer râhımiyn

////////////////////

zalim için okunan dua budur,sayısı olmaksızın istediğiniz zamanlarda okuyabilirsiniz,okuyanlara Rabbin izniyle hiçbir zalim zarar veremez.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Alkolden Kurtulmak İçin Dua etmek

eğer size bu illete bağımlı iseniz işte sizlere biiznillah çözümü,alkolden kurtulmak için dua nasıldır açıklamaya çalışalım,yazacağım şu mübarek duayı 7 kere bir bardak suya okuyun

////////////////////////////////////////

ya eyyühellezine amenü innemelhamru vel meysiru vel ensabüvel ezlamüricsün min amelişşeytani fectenibühü lealleküm tüflihun innema yüriydüş şeytanü en yükaa beynekümül adavete vel bağdaefil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve anis selati fehel entümmüntehun.ve etıyullahe veetıyur rasule vahzeru fein tevelleytüm falemu ennema alaresunlinel belağulmübin.allahümme huzhubbül hamri vel meysiri bi hakkı kelamukel kadim ve rasulikel kerim ve bi elfi elfin la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.vebi hakki muhammet mustafa sallallahü aleyhi ve sellem

//////////////////////////

okuduğunuz suyuda içersiniz,tamamen fayda gördüm diyene kadar ara ara okuyabilirsiniz.şimdiden duanız kabul olsun inşallah.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Haber Alma Duası etmek

hiç haber alamamaktan üzülenlere tesiri azim dua okuması yöntemlerinden olan haber alma duası nasıl yapılmalıdır açıklayalım hemen bu yazımızda,,haber almaya niyet ederek 7 tövbe istigfar 7 salavat,121 ya vedud ya mukaddim,121 ya vedud ya kavii,121 ya vedud ya camii 3- el Muhyî ,el-Mümîtü, el-Kâbıdu,el-Bâısü,el-Vârisü,eş-Şâfî,el-Berru, el-Evvelü,el-Âhıru ,ez-Zâhiru,el-Bâtınü,el-Kuddûsü,Lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad. sonra el açıp niyetini duanı tekrar ediyorsunuz ve 7 salavat ve bir fatiha okur iseniz bu konudada hecetiniz tez vakitte Rabbimizin izni ile gerçekleşecektir.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Ayrılanları Barıştırma Duası etmek

en etkili dilek duası okumalarından olan ayetel kürsinin bu formülünü ayrılanları barıştırma duası olarakta okuyabilirsiniz hatta tüm hacetlerde okunabilmektedir ancak okunması gereken sayılar vardır ve şöyledir,,1. Gün 50 defa okunacak 2. Gün 170 defa okunacak 3. Gün 220 defa okunacak 4. Gün 313 defa okunacak 5. Gün 50 defa okunacak 6. Gün 170 defa okunacak 7. Gün 313 defa ayetel kürsi okunursa ayrı olanlar barışır,küskünlükler dargınlıklar Rabbimizin izni ile giderilir

her türlü hacet isteklerinizdede okuyabilirsiniz.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Sevdiğim Bana Dönsün Duası etmek

inanarak yani hulusi bir kalple okunduğu vakit tesirli olup çabuk zuhur edecek okumalardan birisi olan sevdiğim bana dönsün duası nasıl okunmalıdır açıklaması bu yazımızda olacak,sevdiğinden ayrı ve hasret çekenlere faydalı olacaktır bu duamızda,okunuşu şöyledir,

/////////////

Allahumme hil hazihil ekdete ve ezel hazihil üsrete velkını hüsnel meysur vakıni suulmakdur ve erzukni hüsne-ttaleb vakfini suel munkalib. Allahümme hücceti haceti ve iddeti fakıni ve vesileri inkıtaa hileti ve şefii dümui ve reismülmali ademü ihtiyali ve kenzil aczi. Allahümme katreten min bihari cudike ve neffis tuğnini ve zerreten min tayyari afvüke tekfini,ferzukni ve irhamni ve afini va’fü anni vakdi haceti ve neffis kürbeti ve ferric hemmi ve gammi bi rahmetike ya Erhame-rrahim ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teskamen kesiren

///////////////////////

muhabbete uygun vakitlerde ve amele uygun niyetle fayda görene kadar okumaya devam edebilirsiniz.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Kara Sevdadan Kurtulma Duası etmek

hep bağlama muhabbete yönelik dualar yazdık şimdiye kadar şimdi ise tam tersi bir uygulama yazalım bunada ihtiyacı olanlar vardır mutlaka,kara sevdadan kurtulmak için okunacak duası nedir bu yazıda bulabileceksiniz cevabınız,Misk, zaferan ve gülsuyu ile sırçalanmış bir tabağa 5 defa Ayetel kürsiyi, bir defada sevilen kişinin ismini yaz.
Yazılı tabağı bir gece yıldızlara yıldızlat. Sabah olunca tabaktaki  yazıyı gülsuyu ile silip bunu aşığa içirirsen, o aşık sevdiği kişiyi unutur. Şayet bu ameli üç gün tekrar edersen, aşık sevdiği kişiyi tamamen unutur ve Allah Teala nın izniyle hiçbir zaman hatırlamaz,kara sevdadan bu yöntemle kurtulabilirsiniz.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Hoş Görünme Duası etmek?

çevrenizdekilere karşı şirin ve hoş görünerek kendinizi daha fazla sevdirebilirsiniz,genel olarak yapılabileceği gibi istenen insana hoş şirin görünme duası olarakta yapılabilir,niyetinizi ona göre belirlersiniz size kalımış,evvela biraz gül suyuna ihtiyacınız olacak her gece bu gül suyuna 100 tövbe 100 salavat ve müteakiben

/// Bismillahirrahmanirrahiym.Ve darebe lenâ meselen ve nesiye halkahu, kâle men yuhyil izâme ve hiye remîm.Kul yuhyîhellezî enşeehâ evvele merretin, ve huve bi kulli halkın alîm ///

ayetlerini okuyacaksınız.bir hafta boyunca bu okumaya devam edilerek sabah kalktığınızda okunmuş gülsuyuyla yüzünüzü silerseniz hoş görünürsünüz.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]