Cazibe için Yapılan Büyüler

Sevdiğinizi yada eşinizi etkileyerek kendinize hayran bırakmanız hedeflenir. Sevdiğin kişiye özel olarak veya genel olarak insanlara kendini sevdirmek beğendirmek kısacası cazibeli olmak için yapılan tılsım çalışmalarıdır. Güçlü Dualar ile yapılır veya etkili büyü yöntemleri kullanılmaktadır. Beyine suresi harf harf yazılıp güzel ve ilgi çekici olmak isteyen kimse üzerinde taşırsa bu muradına nail olur. Ayrıca:Aşağıdaki ayeti kerimeleri bir kağıt üzerine alt alta kırkbir kere yazıp bu kimse üzerinde taşırsa yine bu yöndeki hacetinin kabul olmasına vesile olunur.BismillahirrahmanirrahimVe imma yenzeganneke mineş şeytanı nezgun festeiz billahi innehü semiün alim rabbi euzubike min hemezatiş şeyatin ve euzu bike rabbi en yehdurun kale uhruç minha mez’ümen medhuren limen tebiake minhüm leemleenne cehenneme minküm ecmain inne ibadi leyse leke aleyhim sultanun ve kefa bi rabbike vekila.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Barışmak için Okunacak Dualar

Birbirlerini sevmeyen kişilerin arasını düzeltmek ve birbirlerine karşı büyük bir sevgi, muhabbet ve saygı temin etmek için temiz yıkandıktan sonra bir Arabi ayın ilk veya ikinci cumasının … vaktinde yedi kağıda aşağıda yazdığım dua ve ayetleri yazıp her gün bir tanesini suda silip üzerine kağıtta yazılı dua veya ayeti … kere okuyup her ikisine içirilirse aradaki soğukluğun yerini muhabbet ve sevgiye alır.Kağıda:Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ve minellahi ve ilallahi ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.Kağıda:Bismillahirrahmanirrahimİnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lu aleyye ve’tuni müslimin.Kağıda:BismillahirrahmanirrahimVe galer kebu fihâ bismillahi mecreyeha ve mürsaha inne rabbi le-gafurun rahim.Kağıda:BismillahirrahmanirrahimŞehidallahü ennehu la ilahe illa huve, velmelaiketü ve ûlül ilmi kaimen bilkisti la ilahe illa hüvel azizül hakim.Kağıda:BismillahirrahmanirrahimVe indehu mefatihül gaybi la ya’leamüha illa huve ve ya’lemü ma fil berri vel bahri ve ma teskutu min verekatin illa ya’lemüha ve la habbetin fi zulumatil ardi ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin.Kağıda:BismillahirrahmanirrahimVe ellefe beyne kulubihim lev enfakte ma fil ardi cemian ma ellete beyne kulubihim ve lakinnallahe ellefe beynehüm innehu azizün hakim.Kağıda:BismillahirrahmanirrahimKul hüve rabbi la ilahe illa huve, aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metab.Bu ameliyeye gerekirse … hafta devam edilir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Erkek Arkadaşımı Kendime Bağlama

Çok etkili bağlama için denenmiş veya öncesinde yapılmış çokca işlemlere rastlamak mümkün. Kişiye özel olarak yapılan tılsım ve vefkler sayesinde istenilen amaca ulaşılmış olabilmektedir. Erkek ve kadınların en büyük dertlerinden biri belki de en büyüğü, bir erkeği veya kadını kendine bağlamak için yapılması gerekenleri bilmektir. Peki, kadınlar ne diye erkeği kendine bağlamanın yöntemlerini değil de duasını ararlar, hiç düşündün mü? Mesela şu anda bu yazıyı okuyan sen, neden erkeği kendine bağlamak için dua arıyorsun? Biliyorum, her yolu denediğini; fakat hiçbirinin gerçek manada çözüme ulaştırmadığını ve nihayet tek çıkış yolu olarak da duanın kaldığını söyleyeceksin. Ama ben, her yolun tükendiğini düşünmüyorum. Bir şairin dediği gibi: “Güneşin doğduğu her ufukta, umuda gidecek bir yol bulunur.” Çok Etkili bir bağlama duasını sizlerle paylaşıyorum:Bismillahirrahmanirrahim Allahümme,ya müfettihal ebvab,ve ya müsebbibel esbab,ve ya mukallibel kulubi vel ebsar,ve ya delilel mütehayyirin,ve ya giyasel müstegisin,ve ya müferricel mahzunin,tevekkeltü aleyke ya rabbi,kadaytü fevveztü faraztü emri ileyke,ya rezzaku,ya fettahu,ya basitu,ve sallallahu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.Amin..

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Papaz Büyüsüyle Sevenleri Kavuşturma

Sevdiğiniz ve kavuşmak istediğiniz birine karşı hazırlanan çok etkili tılsım işlemleridir. Büyüler dışında dualar ile yapılan uygulamalarıda bulunur. Kavuşturmak birleştirmek hedef alınır. Güçlü tılsım ve vefkleri birleşmesi sonucunda istenilen amaca hizmet edilir ve sonuca ulaşılır. Size bağlanmasını istediğiniz bir kimse için kişiye özel olarak yapılan işlemlerdir. Özellikle eşlerin arasındaki mesafeyi yakınlaştırmak, aralarında çıkan olumsuzlukların giderilmesi ve birbirlerine bağlanmaları yönünde tercih edilmektedir. İşlem istediğiniz yönde sonuç aldığı zaman etkisi ömür boyu sürmektedir. Birde duaları vardır. Dilerseniz aşağıdaki duayı okuma yapabilirsiniz. Duası:Allâhümme innî es’elüke bienne leke’l-hamdü. Lâ ilâhe illâ ente’l-mennânü bedîu’s-semâvâti ve’l-ard. Yâ zü’l-celâli ve’l-ikrâm. Yâ Hayy, yâ Kayyûm.

askbuyusumedyumu

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Eski Nişanlımın Yakamdan Düşmesi için Büyü

Çoğu zaman eski nişanlı sevgilinin tehtit ve şantajlarına mağruz kalınabilir. Bu gibi durumlarda sorunsuz şekilde uzak tutma amaçlı hazırlanır. Ayırma büyüsü, genellikle uzaktan olacak şekilde yapılır. Yani ayrılması istenen kişilere bir şey vermeden, onları görmeden yapılır. Ayrılması istenen kişilerin üzerinde yoğunlaşır ayırma büyüsünün etkileri ve o şekilde artık birbirlerini istememe, soğuma etkileri başlar, huzursuzluk, tatsızlık, tartışma gibi gelişmelerle birbirlerinden ayrılırlar. Ayırma tılsımı, ayırma büyüsü gibi çalışmalar kişilerin kendi başlarına kulaktan dolma bilgilerle ya da birkaç araştırmayla yapabilecekleri şeyler değildir. Ayırma büyüsü yapan medyumlardan yardım almak, destek almak en doğru olandır. Çünkü yanlış yapılabilecek herhangi bir işlem, çalışma yanlış sonuçlar da doğurabilir. Medyumların hazırladığı çalışmalar da, ayırma büyüsü kimin için yapılacaksa o kişilerin yıldızlarına ve durumlarına en uygun olan çalışma olmalıdır. Çünkü önemli olan ayırma konularında ayrılmayı iki kişinin de karşılıklı olarak istemesidir.

hizlitutanbaglamabuyusu

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Evlenme Hamaylı Nasıl Yapılır?

Evlenmek için her adım attıklarında saçma sapan sebeplerden bile bu adımları yerine ulaşmaz. İşte bu kişilerin kısmetlerinin açılıpta hayırlı bir eş bulup evlenip mutlu bir yuvasının olması için kısmet açma büyüsü yaptırılır. Evde Kalanlara Kısmet Açma Büyüsü konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için, arayabilirsiniz. Aşağıdaki duayı vefk üzerine 40 gün boyunca günde 1 defa okuyunuz. Vefki üzerinizde taşıyınız. Dua budur:Ya eyyühellezıne amenu la tekulu raına ve kulünzurna vesmeu* ve lil kafirıne azabün elım.Ma yeveddüllezıne keferu min ehlil kitabi ve lel müşrikıne ey yünezzele aleyküm min hayrim mir rabbiküm* vallahü yehtessu bi rahmetihı mey yeşa’* vallahü zül fadlil azıym.Ma nensah min ayetin ev nünsiha ne’ti bi hayrim minha ev misliha* e lem ta’lem ennellahe ala külli şey’in kadır.E lem ta’lem ennellahe lehu mülküs semavati vel ard* ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasıyr.Em türıdune en tes’elu rasuleküm kema süile musa min kabl* ve mey yetebeddelil küfra bil ımani fe kad dalle sevaes sbil.Vedde kesırum min ehlil kitabi lev yerudduneküm mim ba’di ımaniküm küffara* hasedem min ındi enfüsihim mim ba’di ma tebeyyene lehümül hakk* fa’fu vasfehu hatta ye’tiyellahü bi emrih* innellahe ala külli şey’in kadır.Ve ekıymus salate ve atüz zekah* ve ma tükaddimu li enfüsiküm min hayrin teciduhü ındellah* innellahe bi ma ta’melune besıyr.Ve kalu ley yedhulel cennete illa men kane huden ev nesar* tilke emaniyyühüm* kul hatu bürhaneküm in küntüm sadikıyn.Bela men esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinün fe lehu ecruhu ınde rabbihı ve la havvfün aleyhim ve la hüm yahzenun.Ve kaletil yehudü leysetin nesar ala şey’iv ve kaletin nesara leysetil yehudü ala şey’iv ve hüm yetlunel kitab* kezalike kalellezıne la ya’lemune misle kavlihim*

asiketmebuyusuduasi

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Papaz Büyüsüyle Ayırma Soğutma

Ayırma ve soğutma işlemleri bir kimsenin sizin peşinizi bırakması soğuyup uzak durması hedef alınır. Dilek sahibi konuyla ilgili sorununu medyum hocaya anlatarak gerekli bilgilendirmeyi alacaktır. Konu başlığından da anlaşıldığı üzere soğuma ve soğutmak için yapılan çalışmalardır. İki kişinin birbirinden uzak durması için çok sık tercih edilen bir işlem çeşididir. Bunun dışında okuma yapılarak dualar ile hazırlanan tertipleride vardır. Aşağıdaki duayı … vaktinde … kez okuyarak niyetinizin gerçek olması için dua edebilirsiniz. Arapça okunuşu şu şekildedir:BismillahirrahmanirrahimAllahümme ya latif (yedi kere) ya Allah edrikni bi lutfikel hafiyyi ene muhtacün zelilün ve entel kaviyyül ganiyyün allahümme ya sebiül hisab ya şedidül ikab ya gafur ve ya rahim ve ya halikü külli şey in ya fatıris semevati vel ardi falikel habbi ven neva falikel isbahu ya veliyyül hasenat ya dafiüs seyyiat ya gafirel hatiyyat ya satirel averat ya maniel beliyyat ya nukilel aserat ya muhyil emvat ya münevvirel ardi ves semevat (hacetini söyle) akdi haceti fiy hazihis saate ya ilahel evveline vel ahirin ya bediüs semevati vel ardine ya zel celali vel ikram ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ecmain bi rahmetike ya samiüd dua ya erhamer rahimin bi hürmeti muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ya Allah ya Allah ya Allah.

72saattebaglamabuyusu

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Papaz Büyüsüyle Eşimle Aramızı Düzeltme

İstenilen kişiyi size aşık ederek bağlamak için yapılır. Özel tılsımlar ile kişiye göre hazırlanır. Bu uygulamanın tutma oranları oldukça yüksektir. Ayrıca aşağıda yer verdiğimiz ayet-i kerime aşk ve sevgi konusunda müzdarip kimselerin … defa okuma yaparak niyetlerini gerçekleştirebilirler. Arapça okunuşu aşağıda yer almaktadır:Yâ vedûdü yâ vedûdü yâ vedûdü yâ zel arşil mecîdi yâ mübdiü yâ müıydü yâ fe’âlün limâ yürîdü es’elüke bi nûri vechikellezî lâ mele erkâne arşike ve es’elüke bi kudratikelletî kadderte bihâ alâ halkıke ve bi rahmetikelletî vesiat külle şey’in lâ ilâhe illâ ente eğısnî yâ mugıysü eğisnî yâ mügıysü eğisnî yâ mugıys*

etkilibuyuyapanmedyumlar

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Papaz Büyüsüyle Sevdiğimi Kazanma

Her ilişkide sıkça rastlanan bir durumdur aldatma mevzuları. Nadiren bayanlarda olsada erkekler daha çok aldatır. Evlilikte evine genellikle bağlı olmayan tarafta erkeklerdir. Sonrasında ayrılıklar gelir. Eşinizin sizi aldatamaması şu zamanda çok zorlaşmıştır. Çünkü ilişkiler öyle bir hal aldı ki bu konudaki ahlak seviyesi çökmüş durumdadır. Eşinizin kendisine sahip çıkması ve sizinde eşinize evliliğinize sahip çıkmanız gerekmektedir. Eşinizin sizi aldatmaması için gözünün başka kimseyi görmemesi gerekir. Sadece size ilgi duyup sadece sizi düşünür. Siz yokken siizi özler ve görmek için çaba sarfeder.

etkilibuyuyapanhocalar

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Papaz Büyüsü Etkileri

Papaz büyüsü kişinin isteklerine göre kısa zamanda gerçekleşen ve en etkili yöntemlerden birisidir. Bu bakımdan değerlendirildiği zaman kara büyü grubu içerisinde yer alır ve bunu biraz açacak olursak kişinin hem ruhsal hem de bedensel düşünce yapısını bozarak büyü yaptırılan kişi büyük bir etki altına alır. Papaz büyüsünün diğer büyüler gibi orta çağda ortaya çıkmış olan inanış kültürlerinden birisidir. Bu bakımdan Hristiyanlık dini ile hiçbir alakası yoktur dolayısıyla Hristiyan din adamları bu büyü ile bir alakası yoktur. Yani Hristiyanlık dininin önderleri bu büyüyü yapmazlar. papaz büyüsü papaz büyüsü Papaz Büyüsü papaz b y s minToplumda ki insanlar büyücüye göre değil yapılan büyüye göre adlandırma yaparlar. Yani kullanacağı materyal ve büyü sırasında kullanılan şeyler büyünün adlandırmasında rol oynarlar. Örneğin yarasa kanından yapılan büyü, domuz yağı kullanılarak yapılan domuz yağı büyüsü ve yerine göre kullanılacak olan saça göre yapılan saç büyüsü. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi kullanılan materyal doğrultusunda büyüye isim verilebilir. Eğer büyü yapılırken bazı ifadeleri duyamayabilirsiniz bu ifadeler büyüyü yapacak olan kişinin kimliğin ifade edebilir. Yapılna bu büyüler açıdan değerlendirildiğinde İbranice ve Süryanice ’de kullanılan harfler nedeniyle bu ismi almıştır. Yani Hristiyan dini liderleri olan Papazlar tarafından bu büyü yapılmamakla birlikte bu tür büyülere din adamları karşı dururlar.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]