Sevgi Büyüsü Nasıl Yapılır

1.Gece 1000 kere 2.Gece 3000 kere 3.Gece 6000 kere YA VEDÜD A.C. oku ama her yüz debir kere bunu oku ayrıetten bu duadan bir tane daha yazıp kapının kenerına koy. ELLLAHÜMME YA VEDÜD YA VEDÜD YA VEDÜD YA ZEL ARŞİL MECİD YA MÜBDİ-U YA MUİYD YA FE’ALU LİMA YURİD ES ELÜKE Bİ NURİ VECHİKE VE SEYRANİ HÜBBİKE VE KULUBİ ENBİYAİKE VE EVLİYAİKE EN TELKİYE SECUCİN AHİN KECUCİN AHİN RECUCİN AHİN ŞECUCİN AHİN TECUCİN AHİN SECUCİN AHİN ĞECUCİN AHİNZECUCİN AHİN DECUCİN AHİN ZECUCİN AHİN ĞECUCİN AHİN FAKAT BEYAZ GİYME.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Sevgilimi Geri Getirmek İçin Büyü

Burada gül aşk için önemli bir özelliğe sahiptir fakat başka bir tür çiçekte olabilir.En beğenilen aşkı temsil eden güldür.Bir gül alınır.Gülün üzerine bir adet esma duası okunur.ardından Tuncina duası da gülün üzerine okunur.Gül arzulanan kişiye verilir.Gülü büyüyü yapan kişinin vermesi yine alan kişinin de büyü yapılan kişi olması şarttır.Gülü alıp koklayan kişi verene aşık olur ondan ayrılmak istemez.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin Duamız

site okuru kardeşlerime yine son derece yararlı bir hususta bilgi sunacağım yani kötü alışkanlıklardan kurtulmak için dua okumasını aktarıyorum…arapça Ye harfini 100 defa on satır olarak, her satıra onar defa yaz.Sonra kagıdın üzerine Yâhin Yûhin isimlerini 1000 defa okuyup,yazıyı tatlı su ile sil. Kendisinde kötü alışkanlıkbulunan kimseye bu su içirilirse, Allah Teala o kisiye tevbe nasipeder ve bu kötü alıskanlıklarından kurtulur Rabbin izni ile…

faydalı dualarımız devam edecek kardeşler…rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Ters Giden İşlerin Düzelmesi İçin Duamız

herkezin her okurumuzun faydalanacağı güzel konulardan olan ters giden işlerin düzelmesi için dua şöyledir kardeşler…Ya kahhar ente llezi kaherte el cebabira vel feraine bil ihaneti vel izlal ve ente llezi mahavte eserehüm fi srahirati ve reddettehüm ile nnari lekel kuvvetü ve kudretül galibetü ve izzetül samihatü kadirün ala ma türidü fil hali vel meal la mevcud illa ente ve küllü ma ebdeytehü minel mahlukati dahilin tahte kahrike ve es elüke bi dekaiki lürfike el hafiyyü ve ihsanekel vefiyyü en tec al nefsi bi envail imareti ma muretün ve ruhi bi esraril maaifi mensuretün ve kalbi bi hakiki rekaiki esmaüke ve sifatüke vahiden leke sahiden allahümme inni es elüke lataifü birike ve tavatürü ihsanüke li tükemmel biha nefsi fil ef ali ve tükmel biha lisani fil ekvali ve entel mühallil lima harremtehü fil edvari ya kahhar

arzu ettiğiniz her vakit okuyabilirsiniz….rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Dileklerin Kabul Duasını öğrenelim

yararlı bir dileklerin kabul duası yazayım kıymetli kardeşlerimiz,önemli dileklerinizin gerçekleşmesi için okuyun

öncelikle 786 besmele söylendikten sonra Allahu ekber denilip şu duamızı okuyacaksınız

/// Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi sîhibul cevli vet tavlis semîıs serîıl mücîbil kâhiri allâhümme leyse fî mülkiki şeyin yağzebü anke ve lâ ğâlibü leke ve lâ ğârru minke ve lâ azîmü aleyke
ilâhül âlihetü ve rabbü külli şeyin ve ente alâ külli şeyin kadîr. Eselüke bil ismillezî azze fi’len ve celle fe’huz bin nevâsi ve enzil mines siyâsî ve ismikel a’zamüz zâtillezî sehharte bihil bahri li mûsâ bin ımrân fenfelaka fekâne külli firkın kâttavdil . Ve eselüke bil ismillezî elente bihil hadîde li dâvude tenûhu muzillün külli azîzin ve mutîın külli şâmihın. Ve eselüke allâhümme bimâ kâne mektûben alâ hâtemi Süleymân ellezî kâne lehü âyetün kübrâ Allâhü Allâhü vahyen vahyen ve mehmehûbin âhızin bin nevâsî vel kulûbi vel ervâhı eselüke bi kelimâti îsellezî kâne izâ telâhâ. Yuhyî biher rafâti vel ızâmin nehırati. Eselüke bimâ ev haytehü ilâ habîbike muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem. Elfâtihıl hâtemi hîne denâ fetedellâ fekâne kâbe kavseyni evednâ fe sehharte lehül kulûbü infiâlen kahriyyen felâ tükâısî an tâatihi illâ men hacebe an müşâhedeti envârihi en tü sahharalî kezâ. Ve nâsıyetihi hattâ etesarrafü fîhi kemâ ühıbbü minhü ve hüve me!hûzü bi cemîı havâssihi meî meattelebüsi bi sıfatir ru’bi ver rehbi yâ ehadü yâ ehadü yâ ehadü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ kâffeti rasûlihi ecmeîne ve
selleme teslîmen kesîrâ ///

hayırlı ve helal tüm dilekleriniz için faydalı olur biiznillah..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Zalimden Korunmak İçin Okunacak Duasıdır

her daim faydalanabileceğiniz zalimden korunmak için okunacak duasını yazacağım şimdi kıymetli kardeşlerimize,önce üç defa yasini şerifi okursunuz sonra

/// Bismillâhirrahmânirrahîm. Bi ismillâhillezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Bi ismillâhillezî lâ ilâhe illâ hüve zûlcelâli vel ikrâm. Bi ismillâhillezî lâ yedurru meas mihi şeyün fil ardı ve lâ fis semâi ve hüves semîul alîm. Allâhümme innî eûzü bike min şerri (falan oğlu/kızı filan) ///

dersiniz…rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Bal Tefsiri hakkında bilgi

sitemizin okuru olan tüm kardeşlerimizin okuyup öğrenip faydalanmalarını istediğim önemli bir konuyu daha yayınlayacağım,konumuz bal tefsiri hakkında bilgidir:Ebubekir Sıddık, Hz Ömer El Faruk, Hz. Osman Zinnureyn gelerek Hz. Ali’ye: “Gazan mübarek olsun ey
Allahın arslanı” dediler..Hz. Fatımatüz Zehra validemiz de onlara ikramen kalaylı bir tas içinde bal getirdi. Balın üzerinde ince bir kıl vardı. Hz. Ebubekir kılı almak üzere davrandı. Hz. Ömer ise, kılı aldırmadı ve dedi ki: Bizler Hazreti Zişanın vezirleriyiz. Belki Fatimetüz Zehra bizleri tecrübe için bu kılı koymuştur. Aramızda bu kıl hakkında üçer tevil edelim. Münasip değil mi?” dedi ve sonra;Hz. Ebubekir: Namaz kılanın kalbi nurludur bu tastan. Dünya endişesini gönlüne getirmeden namaz kılmak tatlıdır bu baldan. Namazı tadili erkan üzere kılmak incedir bu kıldan. Müteakiben Hz. Ömer El Faruk şöyle buyurdular:Misafiri seven hane sahibinin kalbi nurludur bu tastan. Misafirlere ikram etmek ve gönlünü almak tatlıdır bu baldan. Misafirin kalbi incedir bu kıldan. Hz. Osman da söyle yorumladı: Alimlerin kalbi nurludur bu tastan. Alimlerle sohbet etmek ve onları dinlemek tatlıdır bu baldan. Kur’an-ı Kerim’e mana vermek incedir bu kıldan. Hz Ali Efendimiz de söyle bir açıklama da bulundu:Gazaya giden gazilerin kalbi nurludur ba tastan. Cihat edip al kanlara boyanıp kafirlerle cenk etmek tatlıdır bu baldan. Üzerine kul hakkı geçirmeden, haram yemeden hanesine dönmek incedir bu kıldan. Sonra Hz. Fatıma validemiz de bir yorumda bulundular:Erkeğini hoşnut eden kadınların kalbi nurludur bu tastan. Erine cefa etmeyip güzelce geçinip, kendinden razı etmek tatlıdır bu baldan.Kocasının hakkını yerine getirmek incedir bu kıldan. Sonra Hz. Peygamber Efendimiz de bu sohbete iştirak ederek şöyle tevil buyurdular:Benim ümmetimin kalbi nurludur bu tastan. Kevser şarabı tatlıdır bu baldan. Şeriatımız (İslamiyet) incedir bu kıldan. Bu sohbete, neş’e veren Cenab–ı Hak, Cebrail (as)’ı göndererek buyurdu ki: Senin nübüvvet nurun nurludur bu tastan. Yarın kıyamet günü mahşer yerinde ümmetine şefaat etmen tatlıdır bu baldan. Sırat köprüsü incedir bu kıldan. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) mübarek ellerini kaldırıp: Ya Rabbi, bu bal tefsirini okuyana, dinleyene ikiyüz peygamber sevabı isterim ve senden dilerim, diye dua ettiler. Cihar Yari Güzin Efendilerimiz de “Amin” dediler. Cenabı Allah’dan şöyle nida geldi: –Ya Habibim! Senin ümmetinden her kim bu Bal Tefsirini üzerinde taşır, okur, okutur, yazar, yazdırır ve din kardeşlerine hediye ederse İzzet ve Celalim hakkı için ben de o kuluma ikiyüz peygamber sevabı veririm, diye buyurdular. Peygamber Efendimiz de dedi ki: Benim ümmetimden her kim bu bal tefsirini kendisine evrad edinip üzerinde taşır, her gün okur veya dinlerse, ve burda bahsedilen ahlaklarla ahlaklanmaya çalışsa katiyyen dünya darlığı görmez; fakru zarurete düşmez; ölürken hüsnü şehadetle ölür; ahirete iman ile gider vegelecek kaza ve musibetlerden kendisini Cenabı Hak muhafaza eder

selam ve dua ile..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]