Nişanlımı Kendime Bağlamak İçin Büyü

Aşağıdaki ayet-i kerime dilediğiniz bir kimseyi, arkadaşınızı, nişanlınızı veya eşinizi kendinize bağlamanız için faydalıdır. Yukarda sayılan hallerden birisi ile illetli bulunan bir kimse, bu ayet-i kerimeyi gülsuyu ve safranı karıştırarak mürekkep yapıp, bu mayi ile bir Cuma sabahı güneş doğarken, bu ayet-i kerimeyi yedi ayrı kağıda yazar, her gün bu kağıtlardan bir tanesini muhtelif zaman aralıkları ile yalar ve arkasından da bir miktar su içer ve buna kağıtlar bitinceye kadar bir hafta süre ile devam ederse, o kimse Allahü Teala’nın yardımı ile bu sayılan sıkıntılardan kurtulur. Yedi ayrı kağıda yazılacak olan ayet-i kerime budur:
Ve immâ yenzeğanneke mineş şeytâni nezğun festeız billâh, innehû semiy’un aliym. İnnellezînettekav izâ messehüm tâifün mineş şeytâni tezekkerû fe izâ hüm mübsırûn.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Kişiler Arasında Muhabbet İçin Büyü

Eğer bir kimsenin sevgi ve muhabbetini üzerine çekebilmek için aşağıda belirtmiş olduğum sure ve duaları okumaya başlamadan önce iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra sure ve duaları sırası ile oku.
17 kere cin suresini oku,
100 kere selavatı şerife’yi oku,
3 kere ihlası şerif oku,
7 kere ayetel kürsiyi oku,
40 kere tebbet suresini oku,
1 kere besmele ile aşağıdaki duayı oku:

Felem innehû lâ ilâhe illahu ya rahman fettehazu ve keylen ya kerim ve kenallahu alimen hakima ya Muhammed ya ali lâ feta illâ aliyyul zülfikâr* velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm*

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Biriyle Hemen Evlenmek İçin Büyü

Başlamada önce gusül abdesti alınacak. Hiç kullanılmamış iç çamaşırı giyilecek ve İki rekât Allah rızası için namaz kılınacak. Namazdan sonra, bizim için hayırlı olacak bir eş bulmak, hayırlısıyla mutlu bir evlilik yapıp hayırlı bir yuva kurmak niyeti ile niyetlenip 4356 kez Ya Allah ismi şerifiyle okumaya başlanacak. Her yüze geldiğimizde Nahl suresi 72. ayeti 66 defa okunacak. Okurken içine ayet yazılan kırmızı pek mendil veya kumaş parçası kalbin üzerine konacak. Okuma sırasında ve daha sonra iki göğüs arasında duracak. Evlilik gerçekleşene kadar durması hayırlıdır.
Nahl suresi 72. ayeti :
Bismillahirrahmanirrahim.
Vallahü ceale leküm min enfüsiküm ezvacen ve ceale leküm min ezvaciküm benine ve hafedeten ve rezakaküm minet tayyibat.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Eşimi Annesinden Soğutma Büyüsü

Kocanızın annesinden soğuyarak uzaklaşması içindir. Eşiniz size daha düşkün biri olsun istiyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz dua çözüm olabilir.
Allâhumme innî a’bduke ibnu abdik ibnu emetik nâsiyetî bi yedik. Mâdin fîyye hukmuke a’dlun fîyye gadâuk. Es-eluke bi küllis-min huve lek. Semmeyte bihî nefsek ev enzeltehû fî kitabik ev a’llemtehû ehaden min halgıke evis-te-serte bihî fî i’lmil ğaybi i’ndek en tec’alel kurâne rabî’a kalbi ve nûra sadrî ve celâ e huznî ve zehâbe hemmî.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Erkek Arkadaşımın Kalbini Kazanmak İçin Büyü

Sevilenin sevgisini kazanmak için olan tertiplerdir. Duası; herhangi bir cuma sabahı sabah namazı sonrası Salavat, Yasin suresi sonra bu okunur.
Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn. Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ alimet eydâna enâmen fehüm lehâ mâlikûn. Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rakûbühüm ve minhâ ye’külûn. Ve lehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efelâ yeşkürûn. Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehüm yünsarûn. Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm cündün muhdarûn. Felâ yahzünke kavlühüm innâ na’lemü mâ yüsirrûn. Evelem yerav insânü ennâ halaknâhü min nutfetin fe izâ hüve hasîmün mübîn. Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Yâ kâdiru ya azîzü yâ mü’minu yâ müheyminu yâ zâhiru yâ kebîru ecib yâ Kesfeyâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ meymûn sâmian mutîan bi hakki ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîne âmîn. Ve bi hakkil azîzil kebîril müteâli ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu zedzağ ve bi hakki lahhattîl limukfencil fevekaal hakku ve batale mâ kânû ya’melûn. Ve aksemtü aleyküm yâ yezağ yâ hakhâîl ”sehhirlî kulûbe cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ” bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin. ardından yine bir defa bu dua okunur.
Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin. İkinci duada isimler zikredilir okumaya başlamadan önce salavatı şerife okuyun selametle.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Kötülüklerden Korunmak İçin Tesirli Dua

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
Tevbe suresi Son Ayet
Her gün 7 defa okuyan o gün ölmez , O gün Demirle yapılan hiçbir şeyle Yaralanmaz O gün Aklına Gelen Ne kadar kötülük varsa Hepsinden Korunur.
Bu Ayet i kerimenin vefki, Akrep burcunu takip eden burcun Hamili Kılıçsız ve demirsiz olduğu gün misk zağferan anber ve normal bir su ile yazılıp taşınırsa 30 türlü faydası vardır, Büyük insanlar tarafından kabul görürsün Hiç kimse sana Kötü bir söz söylemez Arkandan konuşamaz, Bulunduğun yer ve Sen Bütün Kötülüklerden Muhafaza olursun, Demirden icad edilen hiç bir şeyle yaralanmazsın Ve Cin lerden muhafaza olursun Bu Yazıyı üzerinde taşıdığın sürece. İnsanı kötü işler işlemekten Vazgeçilir veya yazıp Çalınmasından korkulan bir Malın Üzerine konulsa kimse çalamaz, eğer bir tabağa yazılıp yağmur suyu ile bozulsa sonra Bahçeye akan suya karıştırılsa ve onunla bahçe sulansa Ağaçlara çok fayda eder, Tabaktaki suyu içse Korkuyu giderir vesveseyi Giderir, bunu taşıyan kişiye sihir tesir etmez, Eğer yazılıp Başa Konsa ve içilse baş ağrısını keser, nefes darlığı için yazılır ve Suyu içilir, eğer yazılıp kapıya görünmeyecek şekilde asılırsa niyeti kötü olan hiç bir kimse o eve giremez, her cuma günü yazılıp içilse bedeni çok kuvvetlendirir, yazılıp ticarethaneye asılsa Bereket olur. Bakire kişi için yazılsa Ve taşısa Çabucak evlenir, Yazılıp arabaya (kitapta binek adını söylüyor ben araba diyeyim) Asılsa Kazadan beladan Korur, Lakin dikkat; Belirtilen saatte yazılmalıdır.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]