Boşandığım Eşimi Geri Getirme Büyüsü

Gelmesini istediğin bir kişiyi düşünerek 3 veya 7 gece geç saatlerde 70 kere “ SURETÜL KARİA “ ı okumaya devam edersen dilediği kimseyi celp ve tesir eder.
Sure budur:
Karia Suresi
Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Elkariatü. Melkâriah. Vemâ edrâke melkâriah. Yevme yekûnünnâsü kelferâşilmebsûs.Ve tekûnülcibâlü kel’ıhnilmenfûş. Feemmâ men sekulet mevâzînühu. Fehüve fî’îyşetin râdıyeh. Ve emmâmen haffet mevâzînühu. Feümmühu hâviyeh. Ve mâ edrâke mâhiyeh. Nârün hâmiyeh.
Anlamı: Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla.
Korkunç olay. Nedir korkunç olay? Korkunç olayın ne olduğunu nerden bileceksin? O gün, insanlar, dağılmış pervaneler gibi olur. Dağlar ise saçılmış yün gibi olur. Kimin tartıları ağır gelirse. O, hoşnut olacağı bir hayat içinde. Kimin tartıları hafif gelirse. Onun da anası Haviye. Onun ne olduğunu sana bildiren ne? O, kızgın bir ateştir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Kız Arkadaşımı Kendime Bağlama Büyüsü

Kız arkadaşınızın size bağlanması için yapılan büyü çeşitleridir. Okuma ile bağlama için duası budur:
Allâhümme innî eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli, ve’l-cubni ve’l-buhli ve’l hemmi ve azâbi’l-kabri. Allâhümme âti nefsî takvâhâ ve zekkihâ ente hayru men zekkâhâ ente veliyyühâ ve mevlâhâ. Allâhümme innî eûzü bike min ilmin lâ yenfe’u ve min kalbin lâ yahşe’u ve min nefsin lâ teşba’u ve min da’vetin lâ yüstecâbu lehâ.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Eşimi Babasından Soğutma Büyüsü

Eşinizin babasından soğuması ve uzak durması yönünde olan tertiplerdir. Duaları çoktur. Okunacak kerimelerden biride budur:
Allâhümme innî eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli, ve’l-cübni ve’l-heremi, ve’l-buhli, ve eûzü bike min azâbi’l-kabri ve eûzü bike min fitneti’l-mayhâ ve’l-memâti.

Allâhümme innî zâlemtü nefsî zulmen kesîran, ve innehü lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente, fağfirlî mağfireten min indike verhamnî, inneke ente’l-gafûrü’r-rahîm.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]