Çabuk Tutan Muhabbet Büyüsü Nasıl Yapılır

Bir insanın muhabbetini istersen aşağıdaki duayı kağıt üzerine safran ve gül suyu ile yazıp devamlı üstünde taşı.
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme sehirli kalbi (falan oğlu falan) kema sehhertel bahri li musa aleyhisselam ve sehhertemari li İbrahim aleyhisselam ve sehhertel cini vel insi li Süleyman aleyhisselam ve sehhertenemse vel kamere vel burake vessekaleyni li Muhammed aleyhisselam vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Karı Kocanın Arasını Açmak İçin

Kişi veya kişilerin aralarında soğukluk olması için bu dua 70 kere okunur. Ayrıca eşlerinin başka kız ve kadınlardan uzak durmalarını sağlamak amaçlı okumalarda yapılmaktadır. Daha önceden denenmiş etkili işlemlerdir. Okunacak duası da şu şekildedir.
Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmanirrahim
Subhaneke la ilahe illa ente ya rabbi küllü şeyün ve varisühü la ilahe illa enter rafiu celle celalühü ya gıyasü inde küllü şiddetin ve mucibü inde küllü davetin ebhın ebhın sırrı ve bi sırrı ya Allah.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Sevdiğimi Kendime Bağlamak İstiyorum

Bir kimseyi kendini aşk-ı muhabbet ile kendine bağlamak için aşağıdaki ayetleri kristal bir kap içindeki su üzerine 41 kere okuyup o kimseye içirirse bu yöndeki muradına hasıl olmaktadır. Denenmiş etkili uygulamalar arasında yer alan bir tertiptir.
Bismillahirrahmanirrahim
Ves saffatı saffa fez zacirati zecra fet taliyati zikra inne ilaheküm levahidrabbüs semevati vel ardi vema beynehü ma ve rabbül meşarik inne zeyyennes semaüd dünya bi ziynet inil kevakib ve hıfzen min küllü şeytanin marid (üç kere) la yessemeunel melail ala ve yukzefune min külli canib du huran ve lehüm azabun vasıbilla men hatıfel hatfete feat beahu şihabun sakıb ve kul cael hakku ve zehakal batılu innel batıle kane zehukave nünezzilü minel kuranü ma hüve şifaün ve rahmetün lil müminin.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Sicim ile Kocayı Kendine Bağlama Büyüsü

Bir sicim alınır bu sicime kırkbir düğüm atılır. Her düğüm atılırken falanın dilini böyle bağladım denir. Sonra bu sicim dili bağlanması istenen kişinin geçeceği eşiğin altına saklanır. Dili bağlanacak kişi o eşikten geçince büyü etkisini gösterir o kişi büyüyü yapana itaatkar olur, ne dese itiraz edemez, kabul eder, büyüyü yaptıranın emrine girer.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Çok Güçlü Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır

Her kim ki kişileri ayırma dileğini dilese elinin şehadet parmağını başının üzerine koysun. 1 kere okur ise Hak için; eğer nazar için okursa 7 kere; sihir iptali için okursa 11 kere okusun. Eğer büyü için okursa 21 kere okusun
Ayeti Celile şudur: Enam suresi, ayet 13;
Bismillâhirrahmânirrahîm, velehû masağna filleyli venneharı vehuvessemiul alîm.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]