Eşimin bana olan ilgisizliği sona ersin

Evlendikten sonra, birkaç yıl çocuğu olmayan bir kadının kısa süre içinde gebe kalmasını sağlamak için ‘kırlangıç -kanadı ile büyü yapılır.

Kırlangıç vurulduktan sonra sol kanadı bütün olarak kesilip alınır, üç gün ay ışığına ¡bırakılır, sonra yalımların kaynaştığı bir ocağın çevresinde,

büyü yaptıracak kadının adı söylenerek yedi kez döndürülür. Bu sırada kırk «ya kaadir» söylenip ocağa üflenir. Kanat, üzerinde kadının adı

yazılı bir muşambaya sanlır, ipek iplikle bağlanır, bir kıyıya bırakılır.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Birine kendini sevdirme duası

Er-Rahiym; Bu mübarek satır yazıldıktan hemen sonra suya karıştırılıp ağacın dibine dökülürse meyvesi bol olabilir . Tekrardan bu sudan

içirilen kimse içirene sevgi okunuşu muhabbet beslerkilaokunuşu. Fakat yazılırken talibin okunuşu matlubun analarının adları yazılmalıdır.

Allah’ın yasakladığı işler için kullanmak haram okunuşu günahtır.
Güneş saatinde … defa Erkek -Rahiym ism-i şerifi zikreden kimse ahrete ait dileklerine nail olabilir .Her haceti verilir. Sıkıntılarından kurtulur.

Zalime okunursa zulmü terk değer .Adil olabilir .

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Evlenmek isteyenler için en etkili dua

Sevgili üyelerimiz;

gerçekten defalarca denenip gerçekleşen bir dua allah(c.c)izni ile
elimden geldiğince anlatayım…..
bir cuma öğlen ezan ile sela arası başlıyorsun.
ilk önce yasin-i şerif okuyorsun sonra bir daha ki cuma ya kadar 18 adet cuma suresini günlere bölüp, diğer cuma günü yasin ile bitiriyorsun yani yasin ile başla yasin ile bitir başlarken niyet ediyorsun.anne adın ve kendi adınla bitirincede aynısını yapıyorsun.selavat ve hamd ile başlayabilirsiniz.
fakat bunu sizin için gönüllü biri yaparsa daha iyi olur . bitişte sizin üzerinize falanca kızı-oğlu falanca nın nasibi açılıp evlensin deyip yüzünüze üfleyecek ama kendiniz okuyupta aynı şekilde deyip kendinize üfleyebilirsiniz.allah hayırlı insanlarla evlilik nasip etsin isteyenler için

 

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Evinin rızkını bollaştrmak için

Sevgili üyelerimiz;

Hz.Ali tarafından;
tercihen geyik derisi ya da yasal bir hayvan derisi üzerine,safran mürekkebi ile arapça olarak yazılır.ve rızık artşı için vücutda,cüzdanda,çantada,saklanır.
evde veya işyerinde yüksek bir yere asılır.

Fazileti
Bereket,rızık,nimet ve talihsizliğin,yoksulluğun gitmesi
işlerde bozukluk karışıklığın gitmesi ve bol kazanç 

İlk satırda Allahümme la takatali (baba adı ile kişinin adı) yazılır.


[IMG]http://******************/attachments/37144d1358326660-rizkim-o-kadar-artsin-ki-allah-c-cin-rahmetinde-bogulayim-geyik-derisi.gif[/IMG]

Dua 

Allahümme la takatali (baba adı ile kişinin adı) yazılır.

ve la sabra lehü alel bela-i ve la kuvvete lehü alel fakri vel fakti Allahümme salli ala Muhammedin*
ve ala ali Muhammed vela taktur ala (Baba ismi ve kendi ismi yazılır)

Rızka vela taktur aleyhi saate ma indeke vela tahrimu fazleke vela tahsimu min cazeli kasmika vela takulhü*
hu ila halkıke vela ila nefsi cezu anha ve yazafu anil kıyami fema yeslehü ma kablehü bel tefarde*bilemmi sahike
ve tevella kifayetehü venzur ileyhi fe cemil umerihi li enneke in vekkeltehü ila halkıke lem yenfa ve in catahu ila akriba 
haramahu ve in etevhü ve in tevtü atev kalilan nakden ve in manahu kesiran ve bakıl fehüm lil bukli ehlün
Allahümme ağni

(baba adı ile kişinin adı) min fazlike vela tekilne minhü fe innehü muztarrun ileyke fakirun.

ila ma fi yedeyke ve ente ganiyyun anhu ve ente bihi kebirun alemun Vemen yettekıllahe yec’âllehu mahracen ve yerzukhu min haysu lâ yahtesib. Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbuh innallahe baliğu emrihi kad ce’alallahu likulli şey’in kadren.feinne meal usri yüsra.inne meal üsri Ve men yetevekkel yec’âllehu mahracen ve yerzukhu min haysu lâ yahtesib.

Resimi koymayı başaramadım o yüzden duanın latince okunuşunu yazdım çok özür dilerim…

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Mutlu bir yuva kurabilmek için yapılacak dua

Kısmetin açılması ve helalinden evlenip yuva kurmak isteyen arkadaşlar, cuma duasını 18 kere okusunlar.(gerçekten çok faydalı deneyip faydasını görenler olmuştur) Cuma Duası; ayrıca dargın olan eşlerin aralarının düzelmesi için de 5 kere okunursa, eşlerin arası düzelir. Aralarındaki soğukluk ve kızgınlık gider, birbirlerine karşı muhabbet hasıl olur.
CUMA DUASI (18 kez okunacak)
Lailahe illallah Cuma’nın sebebiyle, Muhammedün Resullullah gerek yüzün gölgesiyle dünya ve ahiret muradımı ver.
Melekler duasıyla, Ya vedüdüm, entel maksudum, Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, cennet kapılarını aç, benim günahımdan geç.
Benim günahım varsada senin gibi halikim var. Muhammed Aleyhisselam dostum var.
İlahi kabre vardığım gece lütfeyle, yalnız kaldığım gece bilmediğimi bildir. Kabrimi nur ile doldur. Kevser şarabına daldır, ulu cemalini göster.
Gece gündüz yalvarırım sana dünya ve ahiret muradımı ver bana.
Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammedün Resullullah.
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi şahımız var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
Sırrım sübhanım Allah, derdim dermanım Allah, gafil kuluna gam düşmüş, yetiş imdadımıza ya Muhammed.
Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, ya Allah, ya Muhammed umarız senden şefaat.
Lailahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafadır sözüm, ihlas-ı şerif ile yıkadım yüzüm. Ayetele kürsü için sen kabul eyle sözüm.
Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam dinidir. Dinimin İslam dini olduğuna, yetmiş binin nısfına, mühürledim üstüne.
Lailahe illallah üç muradım var, biri cennet, bir ırmak diyarını görmek. Aç cemalini göster diyarını.
Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvarırım sana. Her zaman sana muhtacım, cemalini göster bana.
Cennetine davet et Allahım kabrimizde rahatlık, sıratta selamet, tatlı canımız sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle.
Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle.
Lailahe illallah selalar duası için, Muhammedün Resullullah arşı ala gölgesi için hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.
Elif Allah, Nur Muhammed tez selamet.
Ya Celil, etme zelil, gönder delil. İlahi Yarabbi hacetimi rahmet deryasını ulaştır, duaya açılan elleri icabete eriştir.
Allahım senden başka kimsemiz yoktur. Lailahe illallah arşı alaya Muhammedün Resullullah şükür Mevlaya.
Yarabbi yarabbena her halim malumdur sana, cenneti alada cemalini göster bana.
Lailahe illallah günahlarımız af eyle, Muhammedün Resullullah makamımı nur eyle.
İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim.
Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradını ver gelecek Cuma’ya.
Lailahe illallah ve cellehü edası ile, Rabbim muradımızı ver melekler duası ile.
Lailahe illallah kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi, daraltma, senden başka kapı aratma, muhannete muhtaç etme.
Lailahe illallah imanla sabır, Muhammedün Resullullah azapsız kabir.
Allahım beni af eyle, her derdimi def eyle, rızkımızı bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabını muktedir eyle.
Evvelim Allah, ahirim Allah, kalbimde beytullah Lailahe illallah Muhammedün Resullullah. “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” diyerek çene kapatmak nasip eyle Yarabbi.
Allahım şeytanın şerrinden, kabirdeki yılanlardan, çıyanlardan, ölümün dehşetinden, kabirin azabından, sıratın zulmetinden muhafaza eyle Allahım.
Ölümün hayırlısını, üç ayların birisini, Yasinin yarısını okurken ölmeyi nasip eyle Yarabbi.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Nişanlımı Kendime Bağlama Büyüsü

Birini kendine ölene kadar aşk ve muhabbetle bağlamak istersen;
Arabi ayin ilk … gecesi … saatte matlubun fotoğrafını önüne koyarak yeni bir kilitle;.. kez ayetel kürsi oku sonra bir kez;

“ya vedud ya zel arsil kerim ya beduh ya zel arsil ezim.ya rauf ya zel arsil mecid ya cebbar ya settar,ya mukiyt ya mugis ya hennan ya mennan vel kaytu aleyke filan ibni filanete ela mehebbete filan binti filanete minni ve li tusni ala eyni.es seeh el vahen el ecel.”

Dedikten sonra; ufurup kilidi aç ve kimsenin görünmemesi yerde açık koy matlup talibe ebedi olarak yolun her an açık olarak tüm adem ve Havva nesli ucun bağlı kalır.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Çok Etkili Muhabbet Büyüsü

Bu duayı en az … kere okuyun. Mümkünse her gün daha ilk okumada faydasını göreceksiniz. Tecrübe edilmiş ve denenmiştir. Allah’ın Esma-ül Hüsna’sında geçen isimlerdendir. Uyguladığınızı kimseye söylemeyin. Bazı okumaların tesiri başkalarıyla paylaşıldığı zaman azalır.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ya kadir ya Allah ya rahman ya Allah ya rahim ya Allah ya Kerim Ya Allah.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Hoşlandığım Erkeği Kendime Aşık Etme Büyüsü

Ayırmak için bir neden yok ise; doğru niyet ile … gün sıklıkla okunduğunda amacınıza ulaşmış olursunuz.
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme ya camian nasi liyevmin la raybe fiyhi innallahe la yuhlifül miy’adi icma beyne ve beyne keza ve keza
Not: Keza olan yerlere kişilerin isimleri söylenir. “Örneğin; isteğiniz kişinin adı ahmed annesinin adı aişe ahmed ibni aişe”.
Bismillahirrahmanirrahim
Ya kadim ya kadim ya kadim ya ehad ya Muhammed ban lem yelid ve lem yuled* Ve lem yekül lehü küfüven ehad* Ve sallallahü ala Muhammed ve alihi ecmain*.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]