Ayrılan Birini Geri Getirmek için Boylama

Boy hamaylı halk dilinde boylama adını almıştır. Tıplı büyü ve tılsımlarda olduğu gibi istenilen amaca göre yapılabilen güçlü etkin dualar arasında yer almaktadır. Zamanında çok sevdiğiniz birinden ayrılmanız durumunda geri getirmek kedndinize çekmek amaçlı yapılmakta ve tercih edilmektedir.

Bir kimse sevdiği kişin sevgisini kalbine celb edemiyorsa okunması gereken mübarek ayeti kerimeler arasında da yer alır. … zamanında … defa okuyan kişinin bu yönde olan istek var arzusu yerine gelir Allah’ın izniyle. Okuma ile yapılan bu güçlü tılsımlar sayesinde istenilen sonuç genellikle hasıl olabiliyor. Ancak tabiki herşey bizi yaratan Yüce Allah’ın izniyledir.
Anlatmış olduğum bu ilim havas iliminde en gözde çalışmalar arasında yer almaktadır.
Allahümme, inni abdüke vebni emetike, nasiyeti biyedike, madin fiyye hükmüke adlün fiyye kadaüke, es’elüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke ev enzeltehü fi kitabike ev allemtehü ahaden min halkike, ev iste’serte bihi fi ilmil ğaybi, inneke entec’alel Kur’ane rabia kalbi ve nure sadri ve cilae ğammi ve zihabe hüzni.
Allahümme sellimna ve sellim dinena vela teslüb vatken-nez’i imanena vela tusallit aleyna men la yehafüke vela yerhamna verzukna heyreddünya vel-ahireti inneke ala külli şey’in kadir..

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Geri Getirme Büyüsü Nasıl Yapılır?

Kişilerin hayatlarında bazı duyguları ve davranışları harekete geçirmek için yer alan farklı uygulamalar yüzyıllardan bu yana olmak kaydı ile farklı biçimlerde kendini göstermektedir. Söz konusu uygulamalar arasında bulunan büyü çeşitleri de amaçlarına yönelik olarak değişkenlik göstermektedir. İşte bundan dolayı da ortaya çıkan farklı tipteki durumların yansıması olarak değişik türden büyüler ile karşılaşılabilir. Korkulara çare olması için cesaret büyüsü, rahat bir hayatın ortaya konması için huzur büyüsü, en güzel zamanların geçirilebilmesi için mutluluk büyüsü gibi büyü türleri her daim kullanışlı olmaları ile gündemdedir. Bunun yanı sıra farklı bir yön olarak kötü niyetli büyüler de görülebilir. Keza ölüm büyüsü, kara büyü, sabun büyüsü, korku büyüsü gibi çok çeşitli büyüler de görülebilir.
Her sıkıntıya çare bulan ve her istenileni gerçeğe dönüştüren büyüler içinde cinsellik büyüsünün de yeri ayrıdır. Yatakta performans artıran, iktidarsızlıkları çözen, daha iyi cinsel deneyimler yaşatan ve mutlu çiftlerin ortaya çıkmasını sağlayan tüm bu uygulamaların toparlandığı cinsellik büyüsü içinde dileyen herkes konu ile ilgili sıkıntısını çözmektedir. Bu nedenle de medyumlara en sık yaptırılmak istenen büyüler arasında cinsellik büyüleri de gelir. Hedef kişi ya da çiftlerin saç telleri gibi vücutlarına ait bir unsur üzerinden yapılan ve dualar ile desteklenen tüm bu büyü uygulamaları ile dileyen herkes söz konusu alanda başarılı sonuçlar alabilir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Geri Getirme Büyüsü ve Büyüleri Nasıl Yapılır?

Başarıya ve mutluluğa giden yolda farklı etmenler yer alır. İlk olarak akla gelen özgüvenli ve kendinden emin adımlar atmaktır. Yani insanlar ulaşmak istedikleri hedeflere emin adımlarla ilerlerken, konsantrasyonlarını bozacak olumsuzlukları yaşamak istemezler. Bundan dolayı da özgüven hissedilmek istenir. Ancak özgüven hissetme konusunda zaman zaman ekstra uygulamalar göze çarpabilir. Çünkü insanlar ne yaparlarsa yapsınlar bazen bazı manevi ya da psikolojik engelleri aşamazlar. Tam da bu yüzden özgüven sıkıntısı baş gösterir. Uzun yıllardır yapılan büyüler ise bu duruma çaredir. Özellikle de özgüven hissetme büyüsü insanları çok güzel ve doğru bir şekilde etkileyebilir. Sosyal hayatın tam içinde yer alan bu tip durumlar karşısında insanlar da ilerleyen zamanda daha iyi hissedeceklerdir.
Her büyü uygulamasında olduğu gibi özgüven hissetme büyüsünde de kişilerin karakterlerinin daha da güçleneceği, daha emin ve daha doğru yollarda ilerlenerek hem başarılı, hem huzurlu, hem de mutlu olunacağı açıktır. Bu noktada işinde deneyimli medyumlara gitmek gerekir. Çünkü o şekilde doğru uygulamalar ve pratik eylemler yapılabilir. Ancak her şekilde özgüven hissetme büyüsünün doğasın yer alan bazı teamüller bilinir. Örneğin hedef kişiye ait bir takım eşyalar, kullandığı bazı malzemeler, saç teli gibi materyaller gerekebilir. En nihayetinde medyum tarafından niyet sözleri ve dualar ile büyüler desteklenerek sonuca ulaşılmaya çabalanır ve hedef kişi özgüven deryasına gönderilir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Ayrılan Eşimin Dönmesi için Hamaylı Nasıl Yapılır

Er-Rahiym; Bu mübarek satır yazıldıktan sonra suya karıştırılıp ağacın dibine dökülürse meyvesi bol olur. Yine bu sudan içirilen kimse içirene sevgi ve muhabbet besler. Ancak yazılırken talibin ve matlubun analarının adları yazılmalıdır. Allah’ın yasakladığı işler için kullanmak haram ve günahtır.
Güneş saatinde … defa Er-Rahiym ism-i şerifi zikreden kimse ahrete ait dileklerine nail olur. Her haceti verilir. Sıkıntılarından kurtulur. Zalime okunursa zulmü terk eder. Adil olur.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]