Geri Getirme Büyüsü

Eski Sevgiliyi Geri Getirme Büyüsü Yapmak

Ailesini, eşini yuvasını terk edip giden kimseleri gerisin geriye yuvasına döndürmek için bu azimet muhabbete ait bir saatte safran mürekkebi ile yazılır. Bir adet taşınır diğeri ise evini terk edip giden kimsenin evinin kapısının üzerine konulur. Kişi yuvasına dönünceye kadar da azimet günde … defa okunmaya devam edilirse kısa zamanda döner gelir. Yazılması, taşınması, evin kapısı üzerine koyulması gereken tertip budur:
Veylül li külli hümezetil lümezeh*
Ellezicemea malev ve addedeh*
Yahsebü enne malehu ahledeh*
Kella le yümbezenne fil hutameh*
Ve ma edrake mel hutameh*
Narullahil mukadeh*
Elleti tettaliu alel ef’ideh*
İnneha aleyhim mü’sadeh*
Fi amedim mümeddedeh*
Vessemai zatilbüruci*
Velyevmilmev’udi*
Ve şahidin ve meşhudin*
Kutile ashabül’uhdudi*
En nari zatelvekudi*
İz hüm ‘aleyha ku’udün*
Ve hüm ‘ala ma yef’alune bilmü’miniyne şühudün*
Ve ma nekamu minhüm illa en yü’minu billahil’aziyzilhamiydi*
Elleziy lehu mülküssemavati vel’ardi vallahü ‘ala külli şey’in şehiydün*
İnnelleziyne fetenülmü’miniyne velmü’minati sümme lem yetubu felehüm ‘azabü cehenneme ve lehüm ‘azabülhariyki*
Kale ifritüm minel cinni ene Atike bihi kable en tekume mim mekamik ve inni aleyhi le kaviyyün emin*

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Hocaya Ulaş
Merhaba
Merhaba