Sicim ile Kocayı Kendine Bağlama Büyüsü

Bir sicim alınır bu sicime kırkbir düğüm atılır. Her düğüm atılırken falanın dilini böyle bağladım denir. Sonra bu sicim dili bağlanması istenen kişinin geçeceği eşiğin altına saklanır. Dili bağlanacak kişi o eşikten geçince büyü etkisini gösterir o kişi büyüyü yapana itaatkar olur, ne dese itiraz edemez, kabul eder, büyüyü yaptıranın emrine girer.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Çok Güçlü Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır

Her kim ki kişileri ayırma dileğini dilese elinin şehadet parmağını başının üzerine koysun. 1 kere okur ise Hak için; eğer nazar için okursa 7 kere; sihir iptali için okursa 11 kere okusun. Eğer büyü için okursa 21 kere okusun
Ayeti Celile şudur: Enam suresi, ayet 13;
Bismillâhirrahmânirrahîm, velehû masağna filleyli venneharı vehuvessemiul alîm.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Ayrıldığım Sevgilimin Gelmesi İçin Büyü Yaptırmak

Latife; sebeplere yapışarak maksadına ulaşmak isteyen kimseler için vesile ve vasıta kılınan isimlerdir. Bu isimlerin zikrine devam eden kimseler, dünya nimetlerinden istediklerine, istedikleri kadar sahip olup, her türlü zorluğu yenen ve bu nimetlerden kazanılanların bereketini ve devamlılığını temin eden kimselerdir. İhtiyacı bulunan her dilediği şey, bu isimleri vird haline getiren kimsenin eline kolaylıkla geçer. Bu isimlerin sırlarını cahil kimselere öğretmek ve duyurmak doğru değildir. Ayrıldığınız bir kişinin size geri gelmesi için okuma yapabilirsiniz. Bu isimler şunlardır:
Et-Tevvâb, el-Ğâfir, el-Hasîb, el-Vekîl, el-Kâfî, er-Razzâk, es-Selâm, el-Mü’min, es-Serîu.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Sözlümün Bana Bağlanması İçin Okunacak Dua

Latife; heybet ve azamet manaları ifade eder. Bu isimler de, aynı zamanda varlığın bütün sırlarının parçası durumundadırlar. Bunun içindir ki, bu isimlerin kainatta var olan her şeyle ilgileri vardır. Her şeyin sırrını bu isimlerin manalarında bulman mümkündür. Toplulukların dağıtılması, dağınıklıkların toplanıp birliğe dönüşmesi bu isimlerin tasarrufuna girmektedir. Kişinin bağlanması için etkilidir.
El-Azîz, el-Kâdir, el-Kaviyyü, Zül kuvvetil metîn, el-Muktedir, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, eş-Şedîd, el-Kâhir

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Dileklerimi Kabul Olması İçin Etkili Dua

Güneş saatinde 290 defa “Yâ Rahmân” diye zikreden maddi sıkıntı ve ağırlıktan kurtulur. Cimriye okunursa cömert olur. Dilek için okuyan dileğine kavuşur.
Cuma günü ikindi namazından sonra kıbleye yönelerek oturup güneş batıncaya kadar “Yâ Allah, Yâ Rahmân” zikriyle meşgul olan ve güneşin batışından sonra da hacetini dileyen kimsenin muradı Allah’ın izni ve inayeti ile kabul olunur.
Bu ism-i şerifin hadimi Tarfayâîl’dir. Er-Rahmân ism-i celilini hadiminin ismiyle beraber bir altın veya gümüş üzerine yazıp taşıyan ve her namazın ardından 209 defa “Yâ Rahmân” zikriyle meşgul olan kimse her ne talep ederse Allah’ın izni ile kabul olur.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Eşimden Sevgi Saygı Görmek İçin Büyü

El-Kuddüs, mübarek ismi günde 100 defa okumayı adet edinenler, kalbin manevi hastalıklarından kurtulur. İnsanlar arasında sevilen bir duruma gelirler.
El-Kuddüs, mübarek ism-i şerife devam eden kul, şeytanın pisliklerinden ve vesveselerinden Allah’ın izniyle kurtulur. Bütün azalarını temizlemiş olur. İnsanlar arasında saygın duruma gelir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Sevdiğim Birinin Bana Karşılık Göstermesi İçin Büyü

Sevgi ve muhabbeti arzu edilen bir kimse için 7 gece aşağıdaki dua 313 defa okunmaya devam edildiği takdirde bekleninlenden fazla sevgi ve muhabbet , aşk meydana gelir.
Okunacak dua şudur:
Ya Şemusa, Ya Helyusa, YaĞayusa, Ya Talyusa, Ya Talmusa, Ya esbavutin yahin ale şeddaye tevekkelu ya huddam hazihil esmai eclibu ve eczibu kalbe fülan ibni fülane ala hubbi filan binti fülaneh.
Elvahan3, el-acele3, es-saate3.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]